Nieuws

Uit de school geklapt 421

Agenda

9 maart 13.00 uur - 15.00 uur NL Doet moestuin
10 maart 10.00 uur - 12.00 uur NL Doet moestuin
14 maart MEC Water- en weidevogels
15 maart 20.00 uur Ouderraad
19 maart 20.00 uur MR
21 maart Gemeenteraadsverkiezingen

Zwemdiploma en inzittendenverzekering

Voor ons als school is het belangrijk te weten of leerlingen een zwemdiploma hebben. Daarom vragen we jullie om dat aan ons door te geven via deze link. In het formulier wordt ook gevraagd of je in het bezit bent van een inzittendenverzekering. Dat is belangrijk als kinderen voor een uitstapje van school met auto’s worden vervoerd. Als je geen auto rijdt, kun je daar nee invullen. Vast bedankt!  

Ouderraad zoekt Penningmeester

Elk jaar organiseert de Ouderraad verschillende activiteiten die deze school extra leuk maken voor de kinderen. De vergaderingen zijn in de avonduren en op verschillende dagen, ongeveer 6 keer per jaar. Het bestuur zoekt een nieuwe Penningmeester die de taken van Perry in oktober met de ALV (Algemene Leden Vergadering) overneemt. Als Penningmeester vervul je een belangrijk rol. Taken zullen bestaan uit: - Verantwoordelijk voor beheer bankrekening.
- Verrichten van betalingen en verwerken van ontvangsten.
- Ouderraad informeren over de financiële situatie tijdens OR vergaderingen.
- Met andere bestuursleden begroting vaststellen voor nieuw schooljaar.
- ALV (Algemene Leden Vergadering) begroting voorbereiden en voordragen.
- Ouderbijdrage brieven versturen en bijdragen verwerken.
- Tijdsbesteding: ongeveer ½ uur per week + OR vergaderingen (± 6 per jaar).
Het bestuur bestaat uit 4 enthousiaste leden, die elkaar daar waar mogelijk ondersteunen. Je staat er dus niet alleen voor bij het uitvoeren van deze taken! Op donderdag 15 MAART houden we vanaf 20.00 uur een korte vergadering. Heb je interesse om Penningmeester te worden, dan ben je van harte welkom om deze avond kennis te komen maken! Voor vragen, email ouderraad@daltonschooloegstgeest.nl

Hulp gevraagd Paasontbijt (29 maart)

Op donderdagochtend 29 maart organiseert de ouderraad het jaarlijkse paasontbijt voor alle kinderen. Om dit feestje te laten slagen hebben we weer hulp nodig van ouders! Wil jij ook meehelpen?
We hebben de volgende hulp nodig:
16 ouders, die eieren koken,
20 ouders, die croissants afbakken,
8 ouders, die helpen bij het buffet,
8 ouders, die de afwas willen doen.
Je kunt je opgeven door in te schrijven op de inschrijflijst bij de groep van jouw kind of een mailtje te sturen naar ouderraad@daltonschooloegstgeest.nl. Je ontvangt van de ouderraad een bevestiging.
De eieren en de croissantjes kunnen op woensdag 28 maart om 8.45 uur worden opgehaald bij het Daltonplein in de school. Zowel de eieren als de croissants lever je dan donderdagochtend warm af op school.
Als je helpt tijdens het buffet word je rond 8.45 uur op school verwacht. Het duurt tot ongeveer 10.00 uur.
De afwas kun je aan het einde van de schooldag ophalen in de groep waar je de afwas voor doet en na het Paasweekend weer schoon afleveren op school.
We hopen er met elkaar weer een mooie ochtend van te maken!
Alvast bedankt voor je hulp,
de ouderraad.

Juffen- en meestersdag

Zoals ik al eerder had vermeld, wordt de juffen- en meestersdag van 28 maart verschoven. De nieuwe datum is 26 april. Er is dan een gecombineerd feest met de Koningsspelen.

NLDoet - 9 en 10 maart

In het kader van NL Doet - de grootste vrijwilligersactie van Nederland - hopen we dit jaar weer op deze twee dagen met een groep ouders/vrijwilligers de moestuin in te gaan, om het stuk grond klaar te maken voor het nieuwe seizoen. Doe je gezellig mee? Zet je naam dan op het moestuinpostertje, te vinden bij ieder klaslokaal.
Vrijdagmiddag 9 maart: 13.00 - 15.00 en zaterdagochtend 10 maart: 10.00 - 12.00.
Tip: Neem handschoenen mee en eventueel een schoffel en hark.  
Print