Nieuws

Uit de school geklapt 424

AGENDA

24 april MEC les Natuurfotografie groep 8

25 april les 2 Orka groep 3

26 april Koningsspelen / juffen- en meestersdag

LET OP: leerlingen om 14.00 uur VRIJ!

27 april t/m 13 mei Mei-vakantie

15 mei les 3 Orka groep 3

17 mei praktisch verkeersexamen groep 7

21 mei Tweede Pinksterdag: alle leerlingen vrij


Schooltijden

Iedere basisschool in Nederland moet een bepaald aantal uren onderwijstijd aanbieden in 8 jaar basisschool. Door de huidige schooltijden is er bij ons op school weinig tijd voor marge-dagen (vrije dagen) en studiedagen. Daardoor is het idee ontstaan om vanaf volgend jaar om 8.30 uur te beginnen i.p.v. om 8.45 uur. De extra tijd die we daarmee creëren, zorgt ervoor dat we meer studiedagen kunnen inplannen. De studiedagen zijn belangrijk omdat we op die dagen met elkaar en van elkaar kunnen  leren. Zo maken we het onderwijs voor de kinderen beter. Daarnaast kunnen we het komend jaar de lange periode van de meivakantie tot aan de zomervakantie onderbreken met een extra week vakantie. En is het bijvoorbeeld mogelijk de vrijdag voor de voorjaarsvakantie ook een vrije dag in te plannen.

Dit idee is in het team en in de MR besproken.

Omdat het gaat over het aanpassen van de schooltijden zijn we verplicht de ouders van de school te raadplegen. In overleg met de MR hebben we ervoor gekozen dat via de MR te laten lopen. Als je vragen of opmerkingen hebt over het starten om 8.30 uur of als je je mening daarover wilt laten horen, kun je terecht bij de MR (mr@daltonschooloegstgeest.nl) . Natuurlijk kun je mij ook altijd mailen of even bij me langslopen met eventuele vragen. Op basis van de reacties kunnen we een definitief besluit nemen in samenspraak met de MR.


Kinderfysiotherapie op school

Ik ben Judith Hooimeijer. Sinds 13 jaar werk ik als kinderfysiotherapeut met heel veel plezier. Sinds maart bied ik bij jullie kinderfysiotherapie op school aan. Valt uw kind vaak, loopt hij een beetje anders, heeft hij moeite met schrijven tussen de lijnen of is het knippen en knutselen verre van favoriet?

In dat geval is het een goed idee om aan te melden voor kinderfysiotherapie.

Vergoeding

Het onderzoek en de eventuele vervolgbehandelingen worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar van uw kind. Bij kinderen worden de eerste 18 behandelingen volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Dit heeft geen consequenties voor het eigen risico.

Mocht u nog vragen hebben over het behandelen op school, of vragen over de motoriek van uw kind kunt u contact opnemen via: 071-5157801 of via smco.kft@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

Judith Hooimeijer

Kinderfysiotherapeut / SMCO Kinderfysiotherapie

Family Fun Festival

Eerder had ik aangekondigd dat er een buurtfeest georganiseerd zou worden, het Family Fun Festival. Samen met de Joris de Witte-school, de SKO, het jongerenwerk en de buurtvereniging. Helaas kan het feest dit jaar niet doorgaan. Het is de bedoeling dat we dit volgend jaar wel laten plaatsvinden.


Print