Nieuws

Uit de school geklapt 428

AGENDA

11 juni sportdag LET OP: leerlingen groep 1 t/m 4 om 12.00 uur vrij!

13 juni studiedag: leerlingen vrij

15 juni groep 1/2b museumbezoek Naturalis

22 juni Bedankactiviteit


Sportdag

Aanstaande maandag is de sportdag. Wat fijn dat er zoveel hulpouders zijn. Die dag zijn de leerlingen van groep 1 t/m 4 om 12.00 uur vrij.

Het is voor de leerlingen slim die dag makkelijk zittende (sport)kleding aan te hebben.

Let op: de weersvoorspellingen voor maandag zijn nog heel wisselend. Als het onverhoopt slecht weer wordt maandag, zal de sportdag definitief niet doorgaan. De leerlingen van groep 1 t/m 4 worden dan ‘s middags wel op school verwacht.

Ik zal zondagavond een mail sturen met daarin de mededeling over de sportdag. Houd de mail dus in de gaten.

Als het mooi weer wordt, is het goed thuis je zoon of dochter in te smeren met zonnebrand.


Smeren, smeren, smeren

Het is nu regelmatig prachtig weer. Wat genieten we daarvan. We vragen de ouders van de kleuters hun kind 's morgens goed in te smeren met zonnebrand.


Verkiezingen MR (herhaling)

Beste ouders,


In de Medezeggenschapsraad (MR) van onze Daltonschool zitten vier ouders en vier leerkrachten. De directeur neemt ook deel aan de vergaderingen. Verderop vind je meer informatie over wat de MR zoal doet.

Rond de zomer neemt één ouder, Rob van der Salm, afscheid van de MR omdat hij volgend schooljaar geen kind meer op de Daltonschool heeft.  Wietske Dutrieux bereikt het einde van haar termijn in de MR, maar stelt zich graag herkiesbaar voor een tweede termijn.

Er zijn dus twee plekken in de MR beschikbaar waarvoor in ieder geval minimaal één nieuwe ouder nodig is.


We roepen jullie hierbij op om je kandidaat te stellen! Alle ouders kunnen meedoen, het  

maakt niet uit in welke groep je kind(eren) zit(ten). Kandidaat stellen is heel simpel: stuur een e-mail met je naam, die van je kind(eren) en zijn/haar/hun groep naar mr@daltonschooloegstgeest.nl.

Natuurlijk kun je ook eventuele vragen mailen naar bovenstaand e-mailadres of één van ons aanspreken op het schoolplein. Als er meer dan twee kandidaten zijn worden er formele verkiezingen gehouden, deze zullen dan nog voor de zomer plaatsvinden.

Alvast bedankt voor de reacties.

Namens de verkiezingscommissie

Ivo Lette en Ceciel van de Venne

Wat doet de MR?

De MR vergadert gemiddeld zes keer per jaar, altijd 's avonds en op verschillende doordeweekse dagen. De onderwerpen lopen uiteen van de lange termijnstrategie van de school en de jaarkalender tot de schoolbegroting, nieuwe lesmethoden en, zeer actueel, de schooltijden. Soms wordt de MR alleen geïnformeerd, andere keren heeft ze een formeel advies- of instemmingsrecht. Ook zitten er altijd een Dalton-MR-ouder en een Dalton-leerkracht in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de vier openbare basisscholen in Oegstgeest. En misschien wel het belangrijkste: de ouders in de MR zijn beschikbaar als aanspreekpunt voor iedereen, zodat opmerkingen van ouders besproken kunnen worden in de MR-vergadering.


Print