Nieuws

Uit de school geklapt 430

AGENDA

6 juli afscheidsavond groep 8

9 juli schoonmaakavond kleuters

10 juli schoolreis

11 juli uitzwaaien groep 8

13 juli 12.00 uur start zomervakantie


Uitzwaaien groep 8

Op 11 juli zwaaien we met de hele school groep 8 uit om 11.55 uur.


Indeling kleutergroepen

Zoals beloofd volgt hier de indeling van de kleutergroepen:


Groep 1/2a juf Maaike

 • Mamady

 • Dilara

 • Dyala

 • Anwar

 • Lynne

 • Tessa

 • Lieke

 • Adam

 • Kriyan

 • Rohan

 • David

 • Indira

 • Sebastiaan

 • Lara

 • Noah

 • Bowie

 • Tycho

 • Lars

 • Winnie

 • Radman

 • Matylda

 • Fintan

 • Gijs

Groep 1/2b juf Kimberley

 • Thijs

 • Abel

 • Nora A.

 • Isa

 • Dim

 • Erfan

 • Isam

 • Daphne

 • Dyvano

 • Louise

 • Mert

 • Amel

 • Douae

 • Emil

 • Julie

 • Yazan

 • Areej

 • Isabella

 • Cathelijne

 • Pepijn

 • Jill

 • Marco

 • Martijn

 • Hanne

 • Finn

 • Jelle


Moestuin

De moestuin ziet er weer prachtig uit. Wat wordt daar toch een hoop werk verzet. Het resultaat mag er zijn! Ik wil meteen van de gelegenheid gebruiken maken om de twee ouders Gabie en Eiskje ontzettend te bedanken voor al hun tuinier- en coördinerende werk! Dankzij jullie staat de tuin  er zo mooi bij en kunnen de kinderen zoveel tuinieren. Bedankt!Nieuws vanuit de MR

Beste ouders,


In de MR waren voor volgend schooljaar twee plekken voor ouders vacant, die inmiddels zijn ingevuld. Omdat zich twee personen hebben aangemeld voor twee plekken, waren er geen verkiezingen nodig: de kandidaten zijn automatisch gekozen.


Het nieuwe lid is Wytske Wijnnobel, zij stelt zich hieronder aan jullie voor. Daarnaast heeft Wietske Dutrieux-Brouwer zich na haar afgelopen termijn herkiesbaar gesteld, en zij kan nog een termijn door.

We zijn blij dat de oudergeleding op deze manier weer op volle sterkte is!


Naar alle waarschijnlijkheid zullen er ook wijzigingen plaatsvinden in de personeelsgeleding van de MR. Aan het begin van volgend schooljaar zal de vernieuwde MR zich dan ook aan jullie voorstellen.


Wij wensen jullie alvast een fijne vakantie!


De MR


Even voorstellen:

Mijn naam is Wytske Wijnnobel en ik ben de moeder van Femm (bijna groep 4) en Isa (kleuters, dit jaar en volgend jaar). Voor de klas van Isa ben ik dit schooljaar klassenmoeder (geweest). Na diverse oproepen in de USG voor een nieuw MR-lid, heb ik met enkele huidige MR-leden gesproken. Door hun enthousiasme en het feit dat er nog geen enkele aanmelding was ontvangen, heb ik me als MR-lid aangemeld. Het lijkt me leuk en nuttig om op deze manier aan de ontwikkeling van de Daltonschool bij te kunnen dragen. Ik kom uit een onderwijsgezin. Hierdoor kan ik me een goed beeld vormen van veel zaken die op een school aandacht behoeven en de taken die leerkrachten naast hun werk in de klas hebben. Zelf werk ik als immigratie adviseur bij LIMES international. Ik houd me bezig met het aansturen van de immigratiepraktijk, maar heb ook veel contact met klanten en autoriteiten, waaronder contact met internationale scholen en ouders die hun kinderen (tijdelijk) in Nederland naar school wensen te laten gaan. Ook op de Daltonschool zien we steeds meer kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond of Nederlandse kinderen die eerder in een ander land op school hebben gezeten. Ik hoop met deze ervaring en natuurlijk de ervaring die wij zelf hebben als ouders van Femm en Isa een waardevolle bijdrage te kunnen leveren in mijn komende MR-tijd.


Nieuws van SKO

Naar de Peuterspeelzaal!

Vanaf 2 jaar kan je kind terecht bij onze peuterspeelzaal Basje. Op de peuterspeelzaal verruimt je kind zijn belevingswereld. Samen spelen, rekening houden met anderen, taal beter begrijpen, woordenschat uitbreiden: spelenderwijs leert je kind heel veel bij ons. Onze leuke en leerzame activiteiten koppelen we altijd aan een bepaald thema. Bij Basje werken we met de erkende VVE-methode Uk en Puk (Voor- en vroegschoolse educatie), waarmee we de ontwikkeling van je kind op verschillende terreinen stimuleren en hem of haar zo voorbereiden op een goede start op de basisschool.

Gereduceerd tarief peuteropvang

Sinds 1 maart 2018 kunnen Oegstgeester peuters (2,5 - 4 jaar) voor 2 dagdelen per week, 40 weken per jaar tegen gereduceerd tarief naar de peuteropvang. De zogenaamde ‘Regeling Toegang Peutervoorziening Oegstgeest 2018’ is voor peuters van ouders die geen recht op kinderopvangtoeslag van het Rijk hebben. De gemeentelijke bijdrage is inkomensafhankelijk. Ouders kunnen zich direct bij SKO melden; zij hoeven geen aanvraag bij de gemeente te doen.

Voor meer informatie over aanmelden en kosten kun je terecht bij onze klantenservice.

Zij helpen je graag verder. Telefoonnummer 071- 515 98 00 of per mail: info@sko-oegstgeest.nl.

Peuterspeelzaal Basje bevindt zich in ons Kindercentrum Het Kindercircus.

Adres: Aldo van Eycklaan 56, 2343 NH Oegstgeest.


.

Print