Nieuws

Uit de school geklapt 434

Agenda

3 september                  Groep 3 en 4 ORKA
3 september                  OR-vergadering 20.00 uur
7 september                  Groep 5 bibliotheekbezoek
11 t/m 14 september   Avondvierdaagse
12 september                Staking; school dicht
14 september                Info-ochtend 8.30 uur - 9.30 uur

De kop is er af…..

De eerste schoolweek is alweer voorbij. Wat gaat dat toch altijd snel. In de klas begint iedereen z’n plekje weer te vinden. Er is gewerkt aan de missieborden. Benieuwd wat dat is? Je zoon of dochter kun je ernaar vragen. Dat kan ook tijdens de informatieochtend.

Informatieochtend

Anders dan voorgaande jaren, organiseren we dit jaar een informatieochtend. Het is de bedoeling dat je zoon of dochter je gaat rondleiden in de klas. Daarbij wordt alles over dit jaar verteld. Natuurlijk wordt dit in de klas goed voorbereid. De informatieochtend is op vrijdag 14 september van 8.30 uur tot 9.30 uur. Dit wil je niet missen!

Inschrijven

We zien regelmatig kleine broertjes en zusjes in de school lopen. Dat is leuk, want zo wennen ze al een beetje aan de schoolomgeving. Het is goed om de broertjes en zusjes vast in te schrijven. Dat kan vanaf elke leeftijd. We kunnen dan een plekje vrijhouden.Je kunt een inschrijfformulier ophalen bij mij, maar je kunt ook een mailtje sturen (directie@daltonschooloegstgeest.nl). Ik kan dan een inschrijfformulier mailen.

Staking

Op woensdag 12 september staakt het onderwijspersoneel in de provincies Zuid-Holland en Zeeland. Na landelijke stakingen is de estafettestaking ingezet om bij het kabinet geld te claimen voor een lagere werkdruk en een eerlijk salaris. De diverse regio’s in het land zijn ons voorgegaan.
Het sluitstuk van de estafette staking vindt plaats met een grote manifestatie in Rotterdam. Ook in Zeeland zijn er een aantal punten waar onderwijspersoneel bij elkaar komt.
Er zijn op dit moment al grote tekorten aan onderwijspersoneel. Het is belangrijk om het beroep van leraar weer aantrekkelijk te maken door de enorme werkdruk te verminderen en het salaris eerlijker en marktconform te maken. Zeker in de grote steden, zoals Rotterdam en Den Haag maar zelfs in de gebieden waar sprake is van leerling daling zoals Zeeland gaat het tekort aan leerkrachten snel oplopen. Dat zal betekenen dat op afzienbare tijd het niet meer mogelijk is om alle leerlingen het onderwijs te bieden waar zij recht op hebben.
De start van de onderwijsstakingen ging om de eis van september 2017: claim 1,4 miljard. Een deel van die eis is gerealiseerd. Er wordt nu een start gemaakt met het terugdringen van de werkdruk en de lonen voor het ondersteunend personeel en leraren zijn verbeterd. Daarnaast zijn de lerarensalarissen dichter bij die van het voortgezet onderwijs gekomen.
Maar we zijn er nog niet. Het salaris van leraren in basis- en speciaal onderwijs blijft structureel achter bij dat van de markt en het voortgezet onderwijs. Het PO-front, waarin werknemers en werkgeversorganisaties vertegenwoordigd zijn, blijft druk uitoefenen op de politiek in het belang van het onderwijs. Nederland als kennismaatschappij met goed onderwijs voor alle kinderen. Geen overvolle klassen, maar bevoegde goede leerkrachten met een passend salaris.
Daarom vragen wij ook uw begrip; nu een dag staken om te komen tot een investeringen in het onderwijs van uw kinderen.
Ook ouders zijn van harte welkom bij de manifestatie.
Met vriendelijke groet,
Namens het PO-front AOb Rayonbestuurder PO Zuid West,
Moniek Scheelings mscheelings@aob.nl

SKO

SKO biedt op de stakingsdag opvang aan,dit valt echter buiten de BSO-pakketten die zij aanbieden. Ouders kunnen een ochtend of hele dag aanvragen via het systeem ouderportaal welke achteraf gefactureerd wordt. Kinderen die op woensdag altijd naar de BSO gaan hebben voorrang.

Maxclass

Iedereen heeft, als het goed is, een uitnodiging ontvangen om een MaxClass-account aan te maken. Veel ouders hebben dat al gedaan. Fijn! Als je dat nog niet hebt gedaan, vragen we je om dat alsnog te doen. De communicatie gaat in de toekomst via MaxClass lopen. Als je geen account hebt, mis je veel informatie. Heb je geen uitnodiging ontvangen, of lukt het niet? Stuur dan een mailtje aan Rik: admin@daltonschooloegstgeest.nl .

Toestemmingsformulier beeldmateriaal en adresgegevens

Per mail hebben jullie een link ontvangen naar het toestemmingsformulier beeldmateriaal en adresgegevens. De link is ook via MaxClass verstuurd. Via de link kun je het toestemmingsformulier invullen. Als school zijn wij verplicht toestemming te vragen voor het delen en/of publiceren van foto’s en adresgegevens. Het is belangrijk dat we van iedereen een reactie ontvangen. Je kunt de gegevens op elk moment aanpassen als je dat wilt.  

Avond-4-daagse

In september organiseert ‘Buurtvereniging Haaswijk Morsebel’ weer de avondvierdaagse in Oegstgeest. Dit jaar van dinsdag 11 september t/m vrijdag 14 september. Met €3,00 kunnen de kinderen zich inschrijven bij de leerkracht. Bij inschrijving ook graag aangeven voor de hoeveelste keer het kind mee gaat doen zodat de juiste medaille besteld kan worden (dus niet hoe vaak het kind al heeft meegedaan!). De uiterste inschrijfdatum is woensdagochtend 5 september! Daarna kun je je kind alleen nog rechtstreeks bij de Buurtvereniging inschrijven. De kinderen ontvangen geen bevestiging meer van inschrijving; als je hebt betaald, doe je mee. We starten elke avond op het Boerhaaveplein met om 18.15 uur de warming-up en om 18.30 uur de start. We wensen alle kinderen die meedoen veel plezier!
LET OP: De avondvierdaagse wordt NIET door school georganiseerd, dus ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun kind(eren).

Print