Nieuws

Uit de school geklapt 439

Agenda

20 t/m 28 oktober herfstvakantie

5 november MR vergadering

8 november studiedag. Leerlingen vrij.


Binnenkomst ‘s morgens

Na de herfstvakantie veranderen we het ‘s morgens binnenkomen. We gaan de groepen niet meer buiten verzamelen.

Iedere dag gaan om 8.35 uur de deuren open. Alle leerlingen kunnen dan rustig de school en de klas in. Als ouder ben je van harte welkom om even mee te lopen. Net als op de vrijdag.

Omdat we het belangrijk vinden dat we op tijd met de lessen kunnen beginnen, vragen we u om de school om 8.45 uur weer te verlaten.

We willen op deze manier de dag rustig starten.  


Groep 4 en 8

Vandaag waren juf Fieke en meester Markus er allebei niet. Groep 4 en groep 8 hebben vandaag op het Daltonplein gewerkt, samen met juf Astrid en meester Ed. Dat was heel gezellig en leerzaam. Wat kunnen we veel van elkaar leren. Wat waren we trots op alle leerlingen dat er zo goed is gewerkt. Zo hoort het ook, op een Daltonschool!


Fietsen op de stoep

Op de stoep tussen de gymzaal en de SKO wordt regelmatig gefietst. Dat is gevaarlijk omdat daar veel kinderen van de scholen lopen. Het gebeurt ook regelmatig dat er een (bijna) ongeluk plaatsvindt.

Ik ga met de gemeente in gesprek om te kijken of het mogelijk is de situatie daar veiliger te maken. Tot die tijd is mijn verzoek aan iedereen om daar niet te fietsen of te brommen. Laten we met elkaar het goede voorbeeld geven. Zo maken we de buurt een stuk veiliger.


Vraag van de PABO

Wij merken op de Pabo dat voor de meeste pabostudenten oudercontacten nog spannend zijn. In jaar 3 organiseren we daarom een ‘ouderavond’ waarbij studenten ‘oudergesprekken’ voeren. Doel van deze avond is dat onze studenten hun gespreksvaardigheden vergroten en zelfvertrouwen opbouwen in het aangaan van oudercontacten.

Om deze activiteit te kunnen organiseren zoeken we ongeveer 20 ouders (vrijwilligers) met kinderen in de basisschoolleeftijd die op donderdagavond 13 december van 19.30 tot 21.00 oefen-oudergesprekken met onze studenten willen voeren. Om de situatie zo authentiek mogelijk te maken, gaat het gesprek over het werkelijke kind van de ouder. Casus hierbij is dat het kind door verhuizing in januari 2019 start op een nieuwe school, met een nieuwe leerkracht (de student) en ouders en leerkracht vooraf kennismaken.

Vorig jaar verlieten zowel ouders als studenten met een glimlach op hun gezicht de avond dus we hopen wederom op een succes!

Is het mogelijk om deze oproep bij ouders onder de aandacht te brengen?

Opmerkingen, vragen en aanmelden kan via het volgende emailadres: hiele.van.a@hsleiden.nl.  


Fijne vakantie allemaal!


Print