Nieuws

Uit de school geklapt 440

Agenda

13 november OR vergadering

17 november aankomst Sinterklaas Zaanstad

24 november aankomst Sinterklaas Oegstgeest


Nationaal schoolontbijt

Afgelopen woensdag was het nationaal schoolontbijt. In de klassen hebben de leerlingen van een heerlijk ontbijt genoten. Iedereen heeft ook een leuk doe-boekje gekregen. Vraag er thuis eens naar.

We doen mee aan het nationaal schoolontbijt omdat we het belangrijk vinden de kinderen te leren dat ontbijten goed is. De meeste kinderen van onze school vertelden dat ze ‘s morgens altijd ontbijten. Dat is fijn, want dan kun je goed leren op school.


Studiedag

Donderdag waren alle kinderen vrij. Alle leerkrachten waren wel op school. Met elkaar hebben we gesproken over de dalton-ontwikkeling bij ons op school. Waar zijn we trots op? En waar willen we aan werken?

We zijn trots op het samenwerken dat de leerlingen laten zien. Kinderen helpen elkaar heel goed en stellen elkaar vragen. Bij het flitsen en tutorlezen helpen kinderen van verschillende groepen elkaar. Dat zorgt dat er een goede sfeer is in de school.

We zouden dat in de toekomst wel willen uitbreiden.

Het stellen van doelen vinden we steeds belangrijker. We willen kinderen ook steeds meer leren voor zichzelf een doel te stellen. Dit zorgt voor meer eigenaarschap bij de kinderen en dat kan weer bijdragen tot meer leerplezier.

Op 11 februari komt een visitatieteam van de Nederlandse Dalton Vereniging naar onze school voor de vijfjaarlijkse daltonvisitatie. Op deze dag wordt de daltonkwaliteit van onze school beoordeeld. Meer informatie daarover volgt later.


Verkeersveiligheid

Rond de school willen we graag dat het veilig is voor alle leerlingen. Dat kunnen we bereiken door met elkaar goede afspraken te maken en ons aan de verkeersregels te houden. Het is voor iedereen belangrijk dat de omgeving van de school veilig is.

In de vorige USG heb ik een verzoek gedaan niet meer te fietsen op de stoep tussen de SKO en de gymzaal.

Ook bij het halen van de kinderen met de auto gaat het niet altijd goed. Voor onze school is een kiss & ride-strook. Hier kun je je kind(eren) ‘s morgens afzetten.

‘s Middags wordt deze strook ook gebruikt om kinderen op te halen. Dan werkt deze strook niet. Er staan dan automobilisten te wachten tot hun kind uit school komt. De auto’s daarachter kunnen er niet meer langs en kiezen er dan voor achteruit te rijden. Daarmee wordt de situatie onoverzichtelijk en dus gevaarlijk.

Ik wil iedereen dan ook vragen de auto bij het ophalen echt even te parkeren (op een daarvoor bestemde parkeerplaats).   

Nog beter is het op de fiets te komen of lopend, maar ik snap dat dit niet altijd mogelijk is.


Print