Nieuws

Uit de school geklapt 442

Agenda

4 december leerlingenraad

5 december Sinterklaas

10 december ombouwavond

14 december kaarsen maken

17 december kerststukjes maken

Gast op school


 

We hebben iedere nacht een bijzondere gast op school. Sinterklaas slaapt namelijk bij ons op het daltonplein. Hij vindt het zo druk in het pietenhuis, dat hij meer rust zoekt. Het bed van Sinterklaas staat op school.  Als we ‘s morgens op school komen, is Sinterklaas helaas al weg.


Daltonvisitatie

Eens in de vijf jaar komt er een visitatieteam van de Nederlandse Dalton Vereniging kijken naar de daltonontwikkeling bij ons op school. Op 11 februari is er weer een daltonvisitatie gepland. Naast verschillende gesprekken met leerlingen, ouders, leerkrachten, directie, daltoncoördinator en het bestuur wordt er natuurlijk ook in de klassen gekeken.  Meer informatie over deze dag volgt nog.


Ombouwavond

Op 10 december is de jaarlijkse ombouwavond weer bij ons op school. Vanaf 19.00 uur wordt de school omgebouwd en komen we weer helemaal in de kerstsfeer. We zoeken ouders die ons daarbij willen helpen.

Opgeven kan door een berichtje te sturen via MaxClass. Er hangt ook een intekenlijst bij de klas. Alvast bedankt voor jullie hulp!


Ouderbijdrage

De ouderraad heeft reeds sinds lang de ouderbijdrage in het leven geroepen om de mogelijkheid te bieden voor de leuke dingen op school, zoals de het kaarsen en kerststukjes maken met Kerst, een paasontbijt, excursies, Daltonleermiddelen en nog veel meer. Daarom hebben wij de kinderen een brief meegegeven met het verzoek om EUR 50,- ouderbijdrage per kind te betalen.

Wij zijn blij dat een deel van de ouders hier al gevolg aan heeft gegeven. Voor diegene die dat niet hebben gedaan, willen wij u bij deze herinneren aan de brief. Wij verzoeken u om de ouderbijdrage voor het schooljaar 2018/2019 spoedig aan ons over te maken, omdat de activiteiten reeds gestart zijn.

Mocht betalen lastig zijn, neem dan contact op met Ed Schut.

Overmaken kan aan: NL65INGB0002626871 t.n.v. Oudervereniging Daltonschool Oegstgeest. Alvast dank.


Print