Nieuws

Uit de school geklapt 445

Agenda

28 januari studiedag alle leerlingen vrij

11 februari visitatie Nederlandse Dalton Vereniging

14 februari informatieavond groep 8 “Helpen met huiswerk”


Voorleesontbijt

Afgelopen woensdag was er weer het jaarlijkse voorleesontbijt. Er waren weer verschillende mensen die kwamen voorlezen. Bij de kleuters werd er voorgelezen door leerlingen van groep 8, in groep 3 werd er voorgelezen door Rob Heemskerk van ‘t Haasje, in groep 4 werd voorgelezen door een wijkagent, in groep 5 door een brandweerman, in groep 6 door een judomeester, in groep 7 door een wijkagent en in groep 8 door de burgemeester van Oegstgeest.

Alle leerlingen hadden de keuze uit een eierkoek of een krentenbol. Dat was weer goed geregeld door de ouderraad. Bedankt allemaal voor het mogelijk maken van deze gezellige ochtend!

Zieken en vervanging

De griepgolf heeft behoorlijk toegeslagen. Er zijn de afgelopen dagen heel veel kinderen ziek geworden. Helaas zijn er ook leerkrachten ziek geworden. Daarom is groep 8 vandaag verdeeld geweest. In groep 4 was ‘s morgens juf Jacqueline en ‘s middags juf Maxime. Ik heb contact gezocht met de vervangerspool, maar ook daar hebben ze te kampen met veel zieken onder de vervangers en een grote vraag naar vervangers. We hopen natuurlijk dat iedereen verder gezond blijft. Ik zal per keer moeten kijken hoe ik kan zorgen voor een goede vervanger. Ik houd jullie zoveel mogelijk op de hoogte en hoop op jullie begrip als het eens anders loopt.

Studiedag 28 januari

Maandag hebben we een studiedag. De school is dan dicht.

Met het team gaan we deze dag kijken naar de resultaten van de oudertevredenheidspeiling. We zijn het schoolplan aan het schrijven. In het schoolplan beschrijven we de richting die we met de school op willen. De informatie uit de peiling is daarbij ook belangrijk.

Verder gebruiken we de ochtend om de komende daltonvisitatie verder voor te bereiden.

In de middag komt er een trainer die het met ons gaat hebben over hoogbegaafdheid en hoe wij de meer begaafde leerlingen verder kunnen helpen.

Zo zitten de meesters en juffen ook weer zelf in de schoolbanken.

4 maart

Vorige week heb ik jullie een brief gestuurd over de extra vrije dag op 4 maart. Dat is de maandag na de voorjaarsvakantie. In de vakantie wordt ons nieuwe meubilair geleverd. Niet alleen nieuwe stoelen en tafels voor de kinderen, maar ook nieuwe kasten en bureaus.

We gaan de klassen met elkaar weer verder inrichten en alle spullen in nieuwe kasten leggen. Daarom zal de school op 4 maart gesloten zijn. De SKO weet van deze dag, maar iedereen die gebruik wil maken van de opvang dient dat zelf met hen te regelen.

Het oude meubilair

Ik heb een bedrijf gevonden dat het oude meubilair deels voor het goede doel kan gebruiken. Zij komen tafels en stoelen ophalen. Oude kasten, krukken en kleutermeubilair nemen zij niet mee. Ik heb van ouders de vraag gekregen of zij een stoeltje en tafeltje mee naar huis zouden mogen nemen. Als je dat wil, neem dan even contact met mij op. We kunnen dat dan met elkaar afspreken.

Als iemand nog een goede bestemming weet voor het overige meubilair dan hoor ik dat graag!

Visitatie

Op 11 februari worden we als school gevisiteerd door een visitatieteam vanuit de Nederlandse Dalton Vereniging. Er wordt deze dag gekeken naar de huidige stand van zaken en de ontwikkelingen op het gebied van Daltononderwijs. Aan het eind van deze dag krijgen we meteen een terugkoppeling met een aantal aanbevelingen. Aan de aanbevelingen zullen we de komende 2 of 5 jaar moeten werken met elkaar.

Tijdens deze dag vinden er gesprekken plaats met de directie en daltoncoördinatoren, leerkrachten, leerlingen, ouders en onze bestuurder. Ook wordt er in de verschillende klassen meegekeken. Een spannende dag voor iedereen!


Project Gaia

Beste ouders en leerlingen,

Zoals u al weet hebben wij, oud-leerlingen van de Joris de Witte, een eigen stichting opgericht. Onze stichting heet Cultural Development Collective en is een non-profit organisatie. De doelstelling van onze stichting is om mens aan organisatie te verbinden door middel van ontwikkelingssamenwerking. Hierdoor zullen wij projecten uitvoeren met verschillende thema’s die betrekking hebben tot de hedendaagse wereld kwesties. Ons eerste project is een sociaal project genaamd ‘Gaia’ en valt onder het thema ‘mens’. Wij zullen met project Gaia in samenwerking met de basisscholen Joris de Witte, de Daltonschool en de buitenschoolse opvang SKO de Buren een schoenendoos inzamelingsactie uitvoeren. Deze donatie zal geschonken worden aan een NGO die als tehuis dient voor geestelijke, zowel als lichamelijke gehandicapten, gelegen in Sri Lanka. In de volgende nieuwsbrief zullen wij meer vertellen over hoe wij te werk zullen gaan met de leerlingen en de deelname van de scholen in dit project. Als u meer wilt weten over onze stichting kunt u kijken naar onze website https://cdc.org.

Vriendelijke groetjes,

Kintan en Elisah


Print