Nieuws

Uit de school geklapt 446

Agenda

18 februari MR vergadering
23 februari voorjaarsvakantie
4 maart leerlingen vrij i.v.m. nieuw meubilair
7 maart rapportgesprekken
12 maart rapportgesprekken

Visitatie

Afgelopen maandag  werd onze school gevisiteerd door twee visiteurs van de Nederlandse Dalton Vereniging. Eens in de vijf jaar vindt er zo’n visitatie plaats. Er is gesproken met leerlingen, ouders, leerkrachten, directie, bestuurder. De groepen zijn op deze dag allemaal bezocht. Aan het eind van de dag hoorden we dat er geadviseerd wordt de daltonlicentie weer voor 5 jaar te verlengen. We hebben mooie complimenten gekregen over ons onderwijs, waarbij de leerling centraal staat. De visiteurs gaven ons mee dat twee woorden steeds terugkwamen: saamhorigheid en vertrouwen. Ook zullen er aanbevelingen worden gedaan. Deze gaan over reflectie en de communicatie naar ouders en anderen. We zullen dit zeker meenemen in onze plannen voor de komende jaren. We zijn natuurlijk heel erg trots.

Vrijdagmiddag bieb medewerkers gezocht

Wij zijn dringend op zoek naar ouders, oma's, opa's of andere belangstellenden die op vrijdagmiddag van 13.00 tot 13.30 uur de uitleen kunnen verzorgen van boeken aan de leerlingen van groep vier tot en met acht. Als meerdere mensen zich aanmelden kunnen we een roulatiesysteem opzetten, zodat je niet elke week aan de beurt bent. Als er eens iemand verhinderd is kunnen we dat ook makkelijker oplossen. Uiteraard wordt er voor gezorgd dat je weet hoe het alles werkt. Aanmelden kan bij de groepsleerkracht, bij Ed of bij juf Margret. (woensdag en donderdag, groep 3 en 4).
Alvast namens het team en de kinderen heel hartelijk bedankt!

Rapporten

Na de voorjaarsvakantie krijgen de leerlingen hun rapport. De rapporten worden per mail verstuurd op dinsdag 5 maart of vrijdag 8 maart. De gesprekken vinden plaats op donderdag 7 en dinsdag 12 maart. Volgende week is er de mogelijkheid om in te tekenen voor het gesprek. Meer informatie daarover volgt via MaxClass.

Nieuw meubilair

In de vakantie wordt ons nieuwe meubilair gebracht. We zijn natuurlijk heel erg benieuwd hoe dat in de klassen zal staan! Spannend. Om het goed te regelen met elkaar is belangrijk dat alle kinderen op donderdag 21 februari een plastic tas bij zich hebben. Daar kunnen dan de materialen uit het kastje in. Op vrijdag worden eerst de tafels en later de stoelen uit de groepen 3 t/m 8 buiten gezet. Ze worden daar opgehaald. In de middag hebben we een Spring-er-es-in-show.

Open dag

Op woensdag 20 maart houden wij onze open dag! Iedereen die op zoek is naar een basisschool kan dan langskomen om een rondleiding door één van onze leerlingen te krijgen. Binnenkort hangen we de posters op en krijgen de leerlingen een flyer mee. Zeg het voort, zeg het voort!

Project Gaia

De inzamelingen van Project Gaia zullen verscheept worden naar Galle, Sri Lanka. Met deze donatie gaan wij ‘Sambodhi Home’, dat dient als een gehandicaptentehuis, verder helpen in hun ontwikkeling. Sambodhi Home is een kleine organisatie, die zich voornamelijk kunnen uiten door middel van het maken van kunst. De kunstwerken die zij maken worden ook verkocht. Met de opbrengsten van hun kunst wordt onder andere de onkosten van de bewoners gefinancierd. Aangezien deze NGO 52 bewoners heeft, leek het ons een goed idee om per klas 2 ‘Klassendozen’ in te zamelen. De klassendozen zullen de grootte hebben van verhuisdozen. Wij hebben hiervoor gekozen, in plaats van de individuele schoenendozen, om de donatie passend te maken bij de organisatie Sambodhi Home en de leerlingen te bevorderen in het samenwerken. Het project zal van start gaan in maart, waar wij zullen beginnen de leerlingen te informeren over Project Gaia, door middel van korte presentaties. Nadat het Project van start is gegaan zullen wij terugkeren met Pasen om met alle leerlingen de klassendozen in te zamelen.
Kick off Daltonschool: 19 maart
Kick off Joris de Witte: 21 maart
Kick off SKO de Buren: 21 maart
Inzamelingsdag: 18 april
Onze website staat nu officieel online, onder de naam www.cdcexplore.org. Daar kunt u terecht voor meer informatie met betrekking tot Project Gaia en onze stichting, Cultural Development Collective. Als u geïnteresseerd bent in de NGO waaraan wij zullen doneren kunt u terecht op www.sambodhihome.com. Wordt vervolgd!

4 maart (herhaling)

Ik heb eerder een brief gestuurd over de extra vrije dag op 4 maart. Dat is de maandag na de voorjaarsvakantie. In de vakantie wordt ons nieuwe meubilair geleverd. Niet alleen nieuwe stoelen en tafels voor de kinderen, maar ook nieuwe kasten en bureaus. We gaan de klassen met elkaar weer verder inrichten en alle spullen in nieuwe kasten leggen. Daarom zal de school op 4 maart gesloten zijn. De SKO weet van deze dag, maar iedereen die gebruik wil maken van de opvang dient dat zelf met hen te regelen.
Print