Nieuws

Nieuwsbrief 1 30-08-2019

Agenda

2 september                        eerste schooldag
week van 9 september      startgesprekken
11 september groep 4       bibliotheekbezoek
11 september                     start Jantje Beton-actie
week van 23 september   startgesprekken
27 september                     informatieochtend


Wij gaan weer naar school…..

Na een heerlijke vakantie zijn alle juffen en meesters deze week weer op school geweest om de lokalen in orde te maken. Alle tafels en stoelen staan klaar. Maandag gaan we weer beginnen. Om 8.35 uur gaan de deuren open, zodat we om 8.45 uur met de lessen kunnen  starten. Wij hebben er heel erg veel zin in. We hopen dat jullie allemaal ook een goede vakantie hebben gehad en dat jullie er net zoveel zin in hebben!

Gym 

Maandag na de vakantie is er alleen gym voor groep 3 en 4 (de middaglessen). Op donderdag hebben alle groepen weer gym.
 

Diploma

Juf Dana is de afgelopen jaren bezig geweest met een masteropleiding Educational Needs. Zij heeft zich gespecialiseerd in gedrag. In de vakantie kreeg zij het bericht dat zij is geslaagd. Van harte gefeliciteerd, Dana! 

Kalender

De nieuwe kalender is voor de vakantie uitgedeeld. Hierin staan de activiteiten, studiedagen en vakanties voor het hele jaar. Voor het schoolreisje is nog geen datum geprikt. Zodra deze bekend is, laat ik het jullie weten.Geen kalender ontvangen? Vraag er één bij de leerkracht.

Toestemming beeldmateriaal en adresgegevens

Vorig schooljaar hebben we aan alle ouders gevraagd om toestemming te geven voor het gebruik van beeldmateriaal en adresgegevens door de school. Elk jaar geven we in de eerste nieuwsbrief hier aandacht aan om u erop te wijzen dat de toestemming ook op elk moment ingetrokken kan worden. Mocht u het formulier voor uw kind(eren) nog niet ingevuld hebben of wilt u de toestemming aanpassen klik dan hier op onderstaande link. 

Formulier toestemming beeldmateriaal en adresgegevens


Social Schools 

Vanaf dit schooljaar werken we met de hele school met het communicatieplatform Social Schools. Eind vorig schooljaar zijn we begonnen met het uitnodigen van alle ouders. Al een flink aantal ouders heeft zich daarvoor aangemeld, maar helaas nog niet iedereen. Vanaf nu worden de brieven en mededelingen alleen nog via Social Schools verstuurd. Deze week zijn er herinneringen verstuurd om u alsnog aan te melden. Lukt het niet of zijn er vragen? Dan kunt u onze ICT coördinator Rik Knijnenburg een mailtje sturen:

admin@daltonschooloegstgeest.nl.Print