Nieuws

Nieuwsbrief 2 13-09-2019

Agenda

17 september avondvierdaagse
18 september avondvierdaagse
19 september avondvierdaagse
20 september avondvierdaagseweek
23 september startgesprekken
27 september informatieochtend 8.30 uur - 9.30 uur
30 september info-avond groep 8
30 september MR-vergadering 1

Gesprekken op school

We willen als school heel graag nauw in contact staan met de ouders. Ouderbetrokkenheid is heel belangrijk voor het leerproces van de kinderen. We hebben een aantal gesprekken toegevoegd aan de planning. Hieronder een overzicht:
Afspraak maken:
Het is altijd mogelijk om een afspraak te maken met een leerkracht, de IB’er of met de directie. Loop daarvoor even bij ze langs of stuur een bericht.
Startgesprekken:
De afgelopen week en volgende week worden alle startgesprekken gevoerd. De bedoeling is om kennis met elkaar te maken en verwachtingen uit te spreken. Het is de bedoeling dat je kind meekomt naar dit gesprek.
Taakoverzicht/voortgangsgesprek:
In november krijgen de leerlingen een taakoverzicht. Hierop staan de tot dan toe behaalde resultaten kort vermeld. Ook wordt er iets gezegd over de daltonvaardigheden. Er is de mogelijkheid om daarover met de leerkracht in gesprek te gaan.
Rapport 1/rapportgesprek:
In februari krijgen alle leerlingen hun eerste rapport. Er zijn dan ook rapportgesprekken. We willen dan alle ouders spreken. Intekenen gebeurt via Social Schools. Vanaf groep 5 is het kind bij dit gesprek aanwezig.
Rapport 2:
In juli krijgen alle leerlingen hun tweede rapport. Ook dan is er de mogelijkheid om over het rapport in gesprek te gaan met de leerkracht.
Koffieochtend:
We hebben 7 koffieochtenden gepland. Deze staan in de kalender van school. De eerste koffieochtend is op 8 oktober. Er is dan de mogelijkheid om onder het genot van een kopje koffie of thee te praten met IB en directie over algemene zaken die de school aan gaan. Het is niet de bedoeling om individuele/persoonlijke onderwerpen te bespreken. Maak daarvoor gewoon een afspraak. Het is voor ons als school goed om te horen welke onderwerpen er onder de ouders leven en we kunnen jullie over verschillende onderwerpen informeren.    

Avondvierdaagse

De komende week gaan bijna 100 kinderen van de Daltonschool weer meelopen met de avondvierdaagse. We wensen ze allemaal veel succes!

Moestuin

Bij de lokalen hangt weer een intekenlijst voor de moestuin. Vóór de herfstvakantie moet er weer het een en ander gebeuren. Op de lijst staat duidelijk per groep wat er moet gebeuren. Het is heel leuk om met een klein groepje kinderen in de tuin aan het werk te gaan. Ook als je af en toe eens zou willen helpen in de moestuin, is het goed je naam op te schrijven.

Groep 6

Meester Wouter heeft de eerste twee weken vijf dagen per week voor de groep gestaan. Donderdag en vrijdag zal juf Maaike er zijn. Zij is een bekend gezicht.Daarna zal zij er steeds op maandag en donderdag zijn. 

Toestemming beeldmateriaal en adresgegevens (herhaling)

Vorig schooljaar hebben we aan alle ouders gevraagd om toestemming te geven voor het gebruik van beeldmateriaal en adresgegevens door de school. Elk jaar geven we in de eerste nieuwsbrief hier aandacht aan om u erop te wijzen dat de toestemming ook op elk moment ingetrokken kan worden. Mocht u het formulier voor uw kind(eren) nog niet ingevuld hebben of wilt u de toestemming aanpassen klik dan hier op onderstaande link.

Formulier toestemming beeldmateriaal en adresgegevens


Social Schools (herhaling)

Vanaf dit schooljaar werken we met de hele school met het communicatieplatform Social Schools. Eind vorig schooljaar zijn we begonnen met het uitnodigen van alle ouders. Al een flink aantal ouders heeft zich daarvoor aangemeld, maar helaas nog niet iedereen. Vanaf nu worden de brieven en mededelingen alleen nog via Social Schools verstuurd. Vorige week zijn er herinneringen verstuurd om u alsnog aan te melden. Lukt het niet of zijn er vragen? Dan kunt u onze ICT coördinator Rik Knijnenburg een mailtje sturen: admin@daltonschooloegstgeest.nl.
Print