Nieuws

Nieuwsbrief 4 11-10-2019

Agenda

16 oktober boekenmarkt
18 oktober spring-er-es-in-show
19 oktober herfstvakantie
28 oktober weer naar school
6 november studiedag = STAKING

Studiedag = STAKING

Op 6 november hebben we een studiedag gepland. Iedereen in het onderwijs wordt opgeroepen om die dag het werk neer te leggen. In die week wordt er in de Tweede Kamer gesproken over de begroting van het ministerie van OCW (Onderwijs, cultuur en wetenschap). We willen dat het kabinet geld vrijmaakt voor een fatsoenlijk salaris, voldoende collega’s en minder werkdruk.
Dit gaat niet alleen de werknemers in het onderwijs aan, maar ook jullie. We merken hier op school dat het vinden van een goede (inval) leerkracht steeds moeilijker (en zelfs onmogelijk) wordt. Er moet echt iets gebeuren. Daarom heeft het team besloten deze dag te zullen staken.
We hebben dit jaar drie studiedagen die we als school kunnen inzetten om met elkaar diepgaand over het onderwijs op onze school te praten. We hebben daarom besloten de studiedag te verplaatsen naar een andere woensdag, waarschijnlijk in januari. Volgende week is deze dag definitief bepaald en zal ik jullie de datum laten weten.

Koffieochtend

Afgelopen dinsdag is de eerste koffieochtend geweest. De opkomst was erg laag. Ik kan me voorstellen dat dat met de dag te maken had (dinsdag) en met de afgelopen periode waarin we jullie al veel vaker op school hebben uitgenodigd. De volgende ochtend is op donderdag 7 november. De bedoeling is dat we op een informele wijze met elkaar kunnen praten over de verschillende onderwerpen die school aangaan. Ook is het mogelijk om met andere ouders in contact te komen. Schrijf de datum dus in je agenda, en blijf even langer hangen op school! 

Boekenmarkt

Op 16 oktober wordt er weer een boekenmarkt op school georganiseerd. Net als vorig jaar kunnen de leerlingen hun oude boeken verkopen en weer nieuwe boeken aanschaffen. Vanaf 11.45 uur kunnen de leerlingen gaan kopen en verkopen op het Daltonplein dat dan als marktplein is ingericht. De kleuters kunnen om 12.00 uur worden opgehaald om dan samen met de ouders boeken te kopen. De kleuters die niet worden opgehaald blijven in de klas.
Leuk om nieuwe boeken aan te schaffen voor de herfstvakantie!
Print