Nieuws
Activiteiten

USG 317 - 7 oktober 2013

Agenda

7 oktober                           Week praktische verkeerslessen

10 oktober                         OR jaarvergadering (zie mail en website)

10 oktober                         MR vergadering

11 oktober                         Atletiekdag groepen 7 en 8 /  Groep 3a Buitenles herfst

17 oktober                         Spring-er-es-in-show

19-27 oktober                   Herfstvakantie

 

Klassenouders gezocht!

Voor groep 1/2a, groep 5a, groep 6/7b en groep 8a zijn we nog op zoek naar klassenouders die de leerkracht willen helpen/ondersteunen bij de groepsactiviteiten gedurende het schooljaar.

Het is heel leuk om eens op een andere manier bij de klas van uw kind betrokken te zijn. Denk aan Sinterklaas, Kerst, Pasen, de verkeerslessen, uitstapjes en dergelijke. Als klassenouder mag u overal bij aanwezig zijn, maar dat hoeft natuurlijk niet. Bij alle activiteiten regelt u de hulp. Verdere uitleg volgt wanneer u zich heeft aangemeld als klassenouder.

Bent u geïnteresseerd? Graag aanmelden bij de leerkracht van de desbetreffende groep. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! We hanteren een maximum van 4 ouders per groep.

Medezeggenschapsraad

Beste ouders, voor de vakantie hebben jullie gestemd voor de verkiezing van drie leden van de oudergeleding van de MR. Inmiddels is ook de vierde plaats vrijgekomen door het aftreden van Erik Gios. De MR stelt voor om voor die plek de kandidaat te vragen die na de verkiezingen op de vierde plaats stond, Elfred Bus. Als er binnen een week na het verschijnen van deze USG geen bezwaar is gemaakt tegen dit voorstel, wordt Elfred in de MR opgenomen.

Namens de MR,

Annemarie Houtman (voorzitter)

 Steppen

De steppen van de kleuters vragen om de nodige aandacht. Er zijn reparaties en er is wat onderhoud noodzakelijk.

We zijn op zoek naar een ouder die dit (kan ook thuis in eigen tijd) kan doen voor ons. Info: Theo Caspers

 Bof

In een van de kleutergroepen is de bof geconstateerd. Hieronder een beschrijving van de symptomen:

·       Bof begint vaak met koorts.

·       Doordat de speekselklier ontstoken raakt zwelt één wang op. Soms beide wangen. De zwelling zit voor en onder het oor. De zwelling kan pijnlijk zijn. Ook de speekselklieren onder de tong en in de keel kunnen ontstoken raken.

·       Eten, kauwen, slikken en de mond wijd openen doen dan pijn.

·       Een op de drie kinderen die besmet raakt, krijgt helemaal geen ziekteverschijnselen. Bof gaat dan ongemerkt voorbij.

·       U hoeft uw kind niet thuis te houden vanwege besmettelijkheid. Een kind met de bof dat iedere dag naar school of naar het kinderdagverblijf gaat, heeft zijn klasgenootjes namelijk al besmet voordat hij/zij de kenmerken van bof kreeg.

 

Video opnamen gymlessen

Tijdens de gymlessen kunnen er video-opnamen worden gemaakt van de stagiaires  die lesgeven. Deze opnamen zijn bedoeld om de studenten feedback te geven over hun lesgeven en over de hulp die ze de kinderen bieden. Na bespreking worden de opnamen vernietigd. Als u hier bezwaar tegen heeft, wilt u dat dan bij dhr. Caspers kenbaar maken?

Print