Nieuws
Activiteiten

USG 319 17 oktober 2013

Agenda

19-27 oktober  Herfstvakantie
31 november     Fietskeuring groepen 7 en 8
10 november    Haaswijktheater in school
11 november    Medezeggenschapsraad/Ouderraad
20 november    Rapportavond 
25 november    Rapportavond

Dalton

Op de website staat veel informatie over ons Daltononderwijs, vooral onder de kop "Nieuwe ouders".
 De kinderen van de groepen 6 en 7 krijgen na de herfstvakantie uitleg over het gebruik van Maxclass, kunnen dan een account aanmaken, die vervolgens door u als ouder te benaderen is. Op een aantal plekken zult u nog geen tekst zien. Hier wordt hard aan gewerkt.
De website heeft ook een mogelijkheid om uw kind ziek te melden (onder Ouders: ziekmelden) of om verlof aan te vragen (Ouders: downloads en formulieren).
Na de vakantie zullen we u uitnodigen een vragenlijst in te vullen over ons Daltononderwijs. Dit met het oog op de komst van de Daltonvisitatiecommissie in april. We willen graag weten hoe u ons onderwijs ziet en of onze commmunicatie daarover helder is.

Camera's

Op het schoolplein en aan de buitenzijde van de school zijn camera's geplaatst. Dit in verband met de overlast en schade door vandalisme. Beelden worden (in schoolweken) 72 uur bewaard, in de vakanties langer.

Kalender

De kalender zoals die op de website staat is de juiste. Deze is ook goed actueel te houden.

Actie

Kinderen van groep 6/7/b zijn met het initiatief gekomen om een actiew te organiseren voor Dierenlot. Dit is een organisatie met dierenambulances diewaar nodig dieren helpt. De bedoeling is het inzamelen van statiegeldflessen en klusjes doen. We starten na de herfstvakantie.
Spring er es in show
Vandaag was er een Spring er es in show. Na optredens werden de winnaars van de Gouden Griffels en Penselen bekend gemaakt. Zie de foto's op de homepage.
Samenstelling Ouderraad en Medezeggenschapsraad

Na de jaarvergadering van jl. donderdag is de samenstelling van het bestuur van de Oudervereniging als volgt:
Mevr. E. Leujes (voorzitter)
Dhr. E. Quinten (secretaris)
Dhr. F. Stork (penningmeester)
De Medezeggenschapsraad bestaat uit:
■Ouders
Mevr. A. Schenk-Houtman (voorzitter)
Dhr. E. Bus
Dhr. R. Noordman (afgevaardige naar GMR)
Mevr. D. Arnoldus (secretaris)
■Leerkrachten
Mevr. R. van Kampenhout (penningmeester, afgevaardige naar GMR)
Mevr. I Bouricius
Mevr. D. Farber
Dhr. W. Noya
■Adviserend lid
Dhr. Th.J.A.N. Caspers


 

Buurtvereniging Haaswijk en De Morsebel presenteert:

Ober van Nix door Pagetti  jeugdtheater.

 

Pagetti, de ober, ziet het niet meer zitten. Het serveren van een enkel glaasje limonade kost hem al de grootste moeite! Zijn onbeholpenheid leidt tot komische situaties. Pagetti probeert zijn gasten zo goed mogelijk van dienst te zijn maar steeds gaat er van alles fout in de bediening. Gelukkig kunnen de gasten er smakelijk om lachen.
Dat brengt Pagetti opeens op een idee... Gaandeweg serveert hij, behalve spetterende glaasjes water en rondvliegende spaghetti, steeds meer clowneske en muzikale verrassingen in zijn restaurant.
De Ober van Nix stoeit onbeholpen met de materie maar als zijn jeugdige gasten het overnemen gloriëren zij. Samen met zijn publiek zet hij het restaurant voort maar nu wordt er voortdurend opgetreden door en voor de gasten: Op het menu staan onder andere een Chinees bordje, spetterende drankjes, vliegende spaghetti, muzikale intermezzi en een spectaculair dessert, geserveerd via een hooggespannen koord.

 

Informatie

Familievoorstelling 4-10  jaar

Zondag  10 november, 15.00 uur

Locatie: Daltonschool de Springplank ( Jan Wolkerslaan 18 2343 BK Oegstgeest )

Leden van de buurtvereniging Haaswijk en de Morsebel gratis toegang

Niet-leden € 5,=

Duur: 60 minuten

Buurtvereniging: www.bvhm.nl

 

 
Print