Nieuws

Nieuwsbrief 5 1-11-2019

Agenda
6 november studiedag = STAKING
7 november koffieochtend 2 tot 9.30 uur
11 november MR vergadering 19.45 uur - 21.45 uur
15 november taakoverzicht wordt toegestuurd

Studiedag = STAKING

Op 6 november hebben we een studiedag gepland. Iedereen in het onderwijs wordt opgeroepen om die dag het werk neer te leggen. In deze week wordt er in de Tweede Kamer gesproken over de begroting van het ministerie van OCW (Onderwijs, cultuur en wetenschap). We willen dat het kabinet geld vrijmaakt voor een fatsoenlijk salaris, voldoende collega’s en minder werkdruk. Dit gaat niet alleen de werknemers in het onderwijs aan, maar ook jullie. We merken ook hier op school dat het vinden van een goede (inval) leerkracht steeds moeilijker wordt. Er moet echt iets gebeuren. Daarom heeft het team besloten deze dag te zullen staken.
We hebben dit jaar drie studiedagen die we als school kunnen inzetten. We hebben besloten de studiedag te verplaatsen naar woensdag 15 januari. 
Er is tijdens de staking een mogelijkheid om gebruik te maken van de SKO. Omdat het gaat om een staking worden hier wel de gebruikelijke kosten voor in rekening gebracht. 
ACTIE
Maandag gaan we op school met de leerlingen brieven schrijven (of een tekening maken) voor het ministerie. Kinderen geven daarin hun mening, waarbij de eerste zin is: : Ik wil een echte leerkracht, omdat…..
Je kunt de actie steunen door maandag je kind een envelop met postzegel mee te geven.
Samen zorgen we ervoor dat het ministerie de meningen van de leerlingen op woensdag per post ontvangt. Fijn als jullie de actie willen steunen! 

MR-vergadering

Op maandag 11 november is er een MR-vergadering. Deze vergaderingen vinden altijd plaats op school en zijn in principe openbaar. Binnen de MR hebben we afgesproken dat we de agenda met de te bespreken punten publiceren. Notulen zijn achteraf altijd opvraagbaar bij de voorzitter van de MR (Wietske Dutrieux) of de notulist (meester Markus).
Agenda:
Maandag 11 november, 19.45 uur
1. vaststellen agenda
2. verslag vorige vergadering
3. mededelingen directie
4. schooltijden
5. begroting
6. schoolmethoden
7. evaluatie kennismakingsgesprekken
8. dalton
9. GMR
10. vragen van ouders
11. rondvraag
12. MR-zaken

Koffieochtend

Op donderdag 7 november is de tweede koffieochtend gepland. De bedoeling is om op een informele wijze met elkaar in contact te komen. We kunnen algemene zaken met elkaar bespreken. Ook Jacqueline is deze ochtend aanwezig. Vragen die over individuele zaken gaan, moeten op een ander moment worden gesteld. Je kunt daarvoor altijd een afspraak maken met de leerkracht, met Jacqueline (intern begeleider) of met mij. Ik hoop dat we veel bakjes koffie en thee kunnen schenken.

Taakoverzicht

Op 15 november krijgen jullie vanaf groep 3 een taakoverzicht gemaild. Meer informatie hierover vind je in de brief die meteen met de aankondiging van deze nieuwsbrief per Social Schools is verstuurd.
Print