Nieuws
Activiteiten

Brief over Daltononderzoek

Beste ouders,

Het is al weer 5 jaar geleden dat wij officieel Daltonschool zijn geworden.
Om de 5 jaar wordt er opnieuw bekeken of de Dalton licentie wordt verlengd. 14 april 2014 is het voor onze school zover. Ook de ouders worden hier natuurlijk bij betrokken. 
Door middel van een indicatorenlijst willen wij graag te weten komen wat u als ouder meekrijgt m.b.t. het Daltononderwijs op de school van uw kind. We geven deze lijst geprint mee aan de kinderen.

 

Wilt u de lijst invullen en inleveren bij de leerkracht van uw kind? Zodoende kunnen wij inventariseren op welke punten wij u beter kunnen informeren/betrekken bij ons onderwijs.Bedankt voor uw medewerking. 

Fieke den Hartog
Titia Poort
Daltoncoördinatoren
Print