USG 321 21 november 2013

Agenda

25 november Rapportavond
5 december Sinterklaas (continurooster tot 14.00 uur, dus lunch mee!)
9 december Ombouwavond
10 december Kaarsen maken
16 en 17  december Kerststukjes maken
18 december Kerst-spring-er-es-in-show (alle groepen)
19 december 's middags vrij. 17.45 uur samenzang en 18.00 kerstdiner tot 19.00 uur. Gluhwein
20 december 12.00 Kerstvakantie t/m/ 5 januari

Juf Titia

Natuurlijk een update over de gezondheid van juf Titia. Ze is heel blij met alle kaarten en bloemen die ze mocht ontvangen. De Ouderraad zond namens alle ouders een prachtige ruiker naar juf Titia. Zij bedankt iedereen daar hartelijk voor. Zij maakt grote vorderingen in het gebruik van haar hand/arm en been. Natuurlijk vindt zij het allemaal veel te langzaam gaan en zij mist haar kinderen enorm. Er zit schot in haar revalidatie: er komt weer "kracht"in haar arm, ze kan haar vingers weer bewegen en hervindt langzaam, maar zeker haar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De weg is nog lang.

Bibliotheekouder gezocht

De groep ouders die zorg draagt voor de bibliotheek is dringend op zoek naar een ouder die op maandag of dinsdag (13.00 - 13.45 uur) kan helpen bij het innemen en uitlenen van boeken. Informatie bij dhr. Caspers
De bibliotheek is de laatste maanden helemaal opnieuw gecodeerd en uitgezocht. Een ontzettende klus! We hebben er grote bewondering voor!
Ook de ouders die we vroegen om boeken uit bibliotheek en mediatheek te plastificeren deden dit in recordtijd. Dank daarvoor.

Dierenlot

De meisjes uit groep 6/7b die de actie voor Dierenlot hebben opgezet, zijn nu bezig de flessen in te leveren.
Het resultaat is tot nu toe € 30,00. Er moeten nog flessen worden ingeleverd.

Pestproject in groep 8

Deze week zijn de kinderen van groep 8 begonnen met het pestproject “Spijt”. Beginactiviteit is het invullen van de “Pestmeter”. Hieruit kunnen we opmaken hoe het staat met het pesten in de groep hoe kinderen dit ervaren.
Aan de hand van de film “Spijt”, naar het gelijknamige boek van Carry Slee, gaan we verschillende thema’s met de kinderen bespreken; pesten of plagen, pesten doet pijn, cyberpesten, de rol van de niet-pesters en hoe pesten te stoppen is.
Doelstelling is om de kinderen:
- kennis te geven over pesten en het verminderen of stoppen ervan;
- bewust te maken van hun gedrag en verantwoordelijkheid voor de sfeer in de
  klas;
- verantwoordelijkheid te laten durven nemen als er sprake is van pestgedrag.

De film is behoorlijk aangrijpend (filmkeuring boven 9 jaar) maar geeft heel veel aangrijpingspunten om in gesprek te raken met de kinderen. Vooral de vele verschillende rollen worden er heel goed in uitgewerkt.

Namen noemen

Om het zelfstandig werken in andere ruimten dan het eigen lokaal beter te regelen hebben we afspraken gemaakt met de kinderen. Zo hebben we afgesproken dat de hal het "Daltonplein" heet en dat je daar 's ochtends stil mag werken en 's middags met je maatje mag overleggen. In het SKO lokaal, het "Maatjeslokaal", mag je altijd zachtjes overleggen en in het lege lokaal, het "Stiltelokaal" ga je werken als je dat in alle rust wil doen.
Het is natuurlijk heel belangrijk om de kinderen het vertrouwen te geven dat ze, zonder dat er voortdurend toezicht is, met hun taak bezig zijn. Als blijkt dat een kind dit nog niet kan, heffen we tijdelijk dit "voorrecht" op.

Daltonvragenlijst

De Daltonvragenlijst die rond de herfstvakantie werd verspreid is door heel veel ouders ingevuld. Veel meer dan de digitale versie die we een paar jaar geleden gebruikte. We kregen er 64 retour (40,8%, dat is goed bij dit soort onderzoeken) en zijn bezig deze te verwerken. Nu al kunnen we zeggen dat er veel bruikbare reacties in zitten waar we als school ons voordeel mee kunnen doen. Wordt vervolgd.

Ouderavond sexuele en relationele ontwikkeling

Op 21 januari 2014 wordt er door de GGD Hollands Midden een ouderavond georganiseerd voor onze school over de sexuele en relationele ontwikkeling van onze kinderen en de rol die wij daar als opvoeder in kunnen spelen. Het is een onderhoudende en heel informatieve avond. Alvast in de agenda zetten?