Nieuws
Activiteiten

USG 323

Agenda

10 december Kaarsen maken
16 en 17  december Kerststukjes maken
18 december Kerst-spring-er-es-in-show (alle groepen)
19 december 's middags vrij. 17.45 uur samenzang en 18.00 kerstdiner tot 19.00 uur. (Glühwein om 18.45 uur)
20 december 12.00 uur start Kerstvakantie t/m 5 januari
21 januari Ouderavond Relationele en Seksuele ontwikkeling

Juf Titia

is thuis en heeft minder medicijnen zodat ze ook mobieler is. Ze kan af en toe het huis uit en heeft het gevoel weer onder de mensen te komen. Ze is nog wel snel moe en moet zich erg inhouden!

Daltondingen (1)

Een belangrijk element van Daltononderwijs is de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Om dit te bevorderen zijn we druk doende om de mogelijkheid tot keuzewerk uit te breiden in alle groepen. We koppelen dit aan de verschillende talenten die de kinderen hebben. Om de kinderen zich bewust te laten worden van hun talenten doen de kinderen een talentenonderzoek. Daarmee brengen ze zelf hun talenten letterlijk en figuurlijk in kaart. De komende weken zult u in de groepen 6/7/8 talentencirkels zien verschijnen. De bedoeling is dat de kinderen bij hun keuzewerk hun verschillende talenten gaan aanspreken. De termen die we gebruiken zijn: beeldknap, woordknap, rekenknap, beweegknap, mensknap, zelfknap, muziekknap en natuurknap. Met een beetje fantasie kunt u zelf invullen waar deze termen voor staan.
Het ontwikkelen van goed keuzewerk is geen werkje voor de korte termijn, maar vraagt een meerjarige investering. De Ouderraad helpt ons financieel om deze keuzekasten goed te vullen.

Daltondingen (2)

U krijgt een mail met de uitkomsten van de ouderindicatorenvragenlijst. Interessante materie!

Kerststukje maken

Op maandag 16 en dinsdag 17 december maken de kinderen kerststukjes. Wij verzorgen het groen en de klei als basis. We vragen u de kinderen allerlei spulletjes mee te geven zoals: paddenstoeltjes, kerstballetjes, engelenhaar e.d. De groepen 1 t/m 5 maken zelf een kaars. We vragen de kinderen van de groepen 6 t/m 8 een kaars mee te nemen.

Kerst Spring-er-es-in-show

Op 18 december, woensdag, is de Kerst-spring-er-es-in-show, onder schooltijd. Jammer genoeg kunnen daar geen ouders bij zijn.

Kerstviering

Op donderdag 19 december zijn de kinderen ’s middags vrij. Dan worden de lokalen en de hal in gereedheid gebracht voor de kerstviering ’s avonds. Via de klassenouders wordt u uitgenodigd om mee te helpen om het kerstdiner van de kinderen (voor) te bereiden.Om 17.45 uur starten we, bij goed weer, met een samenzang buiten. Daarna gaan de kinderen eten tot 19.15 uur. Vanaf 18.45 uur staat er glühwein voor u klaar in de hal.

Opruimen en Kerstvakantie

Op vrijdagochtend ruimen we de school op, ook daar kunnen we altijd wat helpende handen gebruiken.
Om 12.00 uur start de kerstvakantie voor alle kinderen. Op maandag 6 januari 2014 beginnen we weer met frisse moed!
 
Print