Nieuws

Nieuwsbrief 13 15-05-2020

Agenda

18 mei B-groepen op school
19 mei A-groepen op school
20 mei B-groepen op school
21 mei  Hemelvaartsdag iedereen vrij
22 mei iedereen vrij
25 mei A-groepen op school
26 mei B-groepen op school
27 mei A-groepen op school
28 mei B-groepen op school
29 mei A-groepen op school
1 juni Tweede Pinksterdag iedereen vrij

Corona

Eindelijk weer eens een Nieuwsbrief vanuit school. De afgelopen periode volgde het nieuws elkaar zo snel op dat ik ervoor heb gekozen jullie middels brieven op de hoogte te houden. De kinderen komen alweer een week in halve groepen naar school. En wat gaat dat goed! Ik wil iedereen een  compliment geven! De kinderen houden heel goed afstand en wassen regelmatig hun handen. Tafels en deurkrukken worden geregeld ontsmet. De ouders blijven allemaal keurig bij het hek en nemen daar afscheid. Leerkrachten houden gepaste afstand van elkaar. Het is een vreemde tijd, maar wat doen we het allemaal goed! Ik denk dat we met elkaar een hele veilige school hebben georganiseerd, zonder dat het plezier voor alle mensen in de school daaronder lijdt. 
Op dit moment is nog niet duidelijk hoe het onderwijs er straks uit gaat zien. Voor alle zekerheid heb ik in de agenda aangegeven voor welk deel van de groep er onderwijs is op de bepaalde dagen. Als er vanuit het kabinet andere maatregelen komen, dan informeer ik jullie natuurlijk over wat dat voor onze school betekent. Lastig voor de school is dat je eigenlijk niet mag werken bij verkoudheidsklachten. Het kan daarom voorkomen dat een groep toch niet naar school kan komen. Ik laat jullie dat, zo snel als mogelijk is, weten. 

Bezetting

De afgelopen week waren juf Dana en juf Rini er niet voor groep 5. Het was heel fijn dat juf Ineke weer zo goed is hersteld dat zij de groep heeft kunnen doen. Goed om te zien!
De komende week zal juf Ineke op dinsdag en woensdag voor groep 6 staan. Maandag is meester Wouter er. Daarna is juf Ineke er steeds op maandag en woensdag. Meester Wouter is er dan de andere dagen. Dat betekent dat juf Maaike niet meer zal invallen bij groep 6. We zijn natuurlijk heel blij met haar inzet van de afgelopen maanden. Bedankt!
Juf Maaike gaat de komende tijd op maandag invallen bij groep 4. Juf Marjan komt niet naar school en gaat vanuit huis met verschillende kinderen werken. In groep 7 is juf Esmee begonnen aan haar blokstage. Dat betekent dat zij de hele week met groep 7 werkt. Zij vervangt dan meester Markus, die ook niet op school zal zijn. Hij werkt ook met kinderen vanuit huis. In groep 8 zal daarom juf Luciënne er voorlopig op vrijdag zijn.
Juf Christi helpt de kinderen uit de taalklas ook vanuit huis. Juf Ineke zal met deze kinderen op school werken op dinsdag.  

Activiteiten

Voorlopig hebben we alle extra activiteiten op school geschrapt. In groep 8 zal juf Fieke het met de kinderen hebben over de bijzondere activiteiten voor groep 8. Zij organiseert daar een Google Meet bijeenkomst voor, zodat dit met de heel klas besproken kan worden. Natuurlijk krijgen de ouders de informatie daarna ook per mail.
In de bijlage vind je ook een brief vanuit de ouderraad over het schoolreisje. 
In de media is een discussie gaande over de Cito-toetsen die in elke groep twee keer per jaar worden afgenomen. In overleg met de andere OPOO-scholen hebben we besloten dat we de toetsen in alle groepen voor de zomervakantie afnemen. Het geeft ons een beeld van de huidige situatie per kind op het gebied van de leervorderingen. We zien dat er kinderen zijn die thuis veel sneller zijn gegaan dan andere kinderen. Ook zien we dat er kinderen zijn die meer moeite hadden met het thuiswerken. We moeten de resultaten van deze toetsen dus wel met andere ogen bekijken. Maar wij denken dat we waardevolle informatie kunnen halen uit de resultaten.
Print