Nieuws

Nieuwsbrief 15 03-07-2020

Agenda

6 juli rapport
10 juli  afscheidsmusical groep 8
14 juli uitzwaaien groep 8
17 juli start zomervakantie t/m 30 augustus

Groepsindeling

Hieronder vind je de groepsindeling voor het komende jaar. 
Esmee komt fulltime op de Daltonschool werken. Zij gaat op dinsdag gym geven. 
Robin geeft op donderdag gymles. Hij werkt op de andere dagen als gymmeester op de Montessorischool.
Lisanne komt één dag bij ons werken. De ene week zal zij voor groep 1/2a staan, en de andere week zal zij ondersteunend werk doen. De dag waarop dat is, kan wisselen.
De onderbouwcoördinator is Kimberley. De bovenbouwcoördinator is Dana.
Annette zal 4 dagen op school aanwezig zijn. 
Xandra zal ongeveer één dag per week administratief werk doen voor de Daltonschool. Dat doet zij nu ook al op De Vogels.

Groep

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

1/2a

Maaike

Maaike

Maaike

Maaike

Maaike

1/2b

Kimberley

Kimberley

Kimberley

Kimberley

Kimberley/

Lisanne

3

Angela

Margret

Margret

Angela

Angela

4

Maaike H.

Joyce

Joyce

Joyce

Joyce

5

Dana

Dana

Rini

Rini

Rini

6

Esmee


Ineke


Esmee


Esmee


Esmee


7

Titia

Titia

Markus

Titia

Markus

8

Fieke

Fieke

Fieke

Markus

Fieke

IB

Jacqueline

Jacqueline


Jacqueline

Jacqueline

ambulant

Ineke 

taalklas

Rini RT

Rik ICT


Dana HB


Lisanne

(om de week ondersteuning)

conciërge


Paula

Paula

Paula

Paula

gym


Esmee


Robin


GVO


Pieternel
directie

Annette 4 dagen

Corona

We gaan dit bijzondere jaar bijna afsluiten. Hoe graag we dat ook willen, zal dat naar alle waarschijnlijkheid niet ook het einde van Corona betekenen. Zullen er in het nieuwe jaar andere maatregelen zijn? Of is er juist weer veel meer mogelijk? In de week voor de start van het nieuwe jaar zullen jullie daar een brief over ontvangen.Op dit moment is het zo dat iedereen vanaf groep 3 met verkoudheidsklachten thuis moet blijven. Dat geldt ook voor leerkrachten. Kinderen die met deze klachten thuis blijven, kunnen dan zelf aan de slag met de weektaak. We bieden daarvoor geen ondersteuning op afstand.

Van de MR

Onlangs hebben er verkiezingen plaatsgevonden voor de oudergeleding van de MR. Velen van jullie hebben gestemd, heel erg bedankt daarvoor.
De uitslag is dat Ivo en Ceciel nog een termijn in de MR mogen plaatsnemen. We willen Leonieke van harte bedanken dat ze zich kandidaat heeft gesteld en we hopen dat ze zich in de toekomst wellicht alsnog voor de MR kan inzetten.
Vanwege het vertrek van Marjan komt er ook een plaats vrij in de personeelsgeleding van de MR, deze zal ingenomen worden door Rini. En zo is de MR voor volgend schooljaar weer samengesteld.

Het was voor iedereen, kinderen, ouders en leerkrachten, een veelbewogen schooljaar. De bijzondere omstandigheden hebben wat ons betreft weer aangetoond hoe waardevol het is om als Medezeggenschapsraad mee te denken over de beslissingen die er worden genomen. Dat blijven we volgend schooljaar uiteraard doen en we hopen dat iedereen ons zal weten te vinden met vragen of opmerkingen.
Maar eerst willen we iedereen een heel fijne, rustige zomervakantie wensen! 
De Medezeggenschapsraad (Wietske, Wytske, Ivo, Ceciel, Markus, Marjan, Kimberley en Angela) 
Print