Nieuws
Activiteiten

Uitnodiging Ouderavond "Beginnen aan de basis"


Dinsdag 21-01-2014
19:30 – 22:00 uur
voor ouders van groep 1 t/m 8

De basis voor lichamelijke en relationele ontwikkeling wordt gelegd als baby’s geboren worden. Via aanraking kan een kind zich hechten aan zijn ouders. Als een kind opgroeit ervaart een kind hoe zijn/ haar lijf eruit ziet en ontwikkelt. Ook leert het hoe lichaamsdelen heten en dat jongens en meisjes verschillen. In een volgende fase van ontwikkeling leert het kind samen met anderen te spelen, vriendschappen maken en het leert gevoelens te begrijpen. Als kinderen in de puberteit komen worden gevoelens sterker. Een kind krijgt vragen over verliefdheid, zoenen,vrijen, ziektes en voortplanting. Het onderwerp neemt daardoor een steeds grotere plek in bij het kind én in zijn omgeving. Onze school vindt het belangrijk dat kinderen actief leren over lichamelijke en relationele ontwikkeling op een manier die bij hun leeftijd en belevingswereld past. Door les te geven over de genoemde onderwerpen leren kinderen geleidelijk over hun lijf, groeien, gevoelens en relaties. Hierdoor worden ze weerbaarder en wordt ook tegenwicht geboden aan beelden, verhalen en ontwikkelingen die zich in onze maatschappij afspelen. Graag willen we u als ouder of opvoeder bij het onderwerp betrekken door u uit te nodigen voor deze ouderavond. De avond wordt verzorgd door een medewerker van GGD HM. Bij deze avond zullen ook leerkrachten aanwezig zijn. Er wordt verteld over de lichamelijke, relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen van 0 tot 18 jaar dus ouders van groep 1 tot en met groep 8 zijn van harte welkom! Ook wordt besproken hoe lichamelijke en relationele ontwikkeling aan de orde kan komen op de basisschool. U kunt van gedachten wisselen met andere ouders en kennismaken met het onderwerp via interactieve werkvormen. Tijdens de avond (of achteraf) kunt u vragen stellen over het onderwerp. Wij stellen uw aanwezigheid tijdens deze ouderavond zeer op prijs. Onderaan deze brief vindt u een antwoordstrookje waarmee u zich tot donderdag 16 januari op kunt opgeven bij de leerkracht van uw zoon of dochter. Opgeven kan echter ook via email via: directie@daltonschooloegstgeest.nl  

Met vriendelijke groet,

Theo Caspers        

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanmelden voor Ouderavond ‘Beginnen aan de basis’    

                                                                                                                 
Naam zoon en/of dochter:                                                
Groep:  
Naam ouder(s):  
Aantal personen voor ouderavond ‘Beginnen aan de basis’:  

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Print