Nieuws
Activiteiten

Uit de School Geklapt 328

Agenda

6 maart Open dag
9 maart Haaswijk kindertheater
13 maart Spring-er-es-in-show
17 maart Groep 8 Kunstmenu
18 maart FitFoodFunshow
19 maart Studiedag personeel van hele Samenwerkingsverband Kinderen vrij
20 maart Rapportavond
25 maart Rapportavond
26 maart Nationale Daltondag, Les waterbeestjes groep 4
27 maart Gezond gesprek (geannuleerd wegens gebrek aan belangstelling)
28 maart nationale Pannenkoekendag (groep 7 bakt in Wijckerslooth)

Deodorant

Na het douchen gebruiken veel kinderen van de bovenbouw een deodorantspray. Dit gebeurt nogal kwistig! Helaas zijn er ook kinderen die hier last van krijgen, met name met hun luchtwegen. Een deoroller is dus een veel betere oplossing. Dus, niet meer sprayen, maar rollen!

Cito verandert normen van de toetsen

Op 20 en 25 maart bespreken we de rapporten van de kinderen met u (zie hieronder). Onderdeel van het rapport is het blad met de Citotoets uitslagen van het LeerlingVolgSysteem. Niet alleen heeft Cito enige tijd geleden de indeling van de uitslagen veranderd van A t/m E naar I t/m V (met daarin de daarbij horende verschuiving van de vaardigheidsscores), nu is ook de normering aangescherpt. Dit kan grote gevolgen hebben voor de niveau-indeling van bijv. rekenen. De argumenten die Cito hiervoor geeft vinden wij zelf niet sterk, maar we kunnen er verder niets mee, omdat dit een landelijk systeem is.
Omdat we het vervelend zouden vinden als een groot deel van de gesprekstijd van de 10-minuten gesprekken naar uitleg over deze wijziging en mogelijke consequenties zou gaan, gaat deze nieuwsbrief vergezeld van een uitlegbrief van het Cito zelf. Als u nog aanvullende vragen heeft, richt u zich dan tot onze intern begeleider, dhr. Henny Verlind, of tot de directeur, dhr. Theo Caspers

Nieuws van de Ouderraad

Beste ouders,
Aan het einde van het vorige jaar hebben wij gevraagd om een bijdrage van de ouders om de activiteiten op school financieel te ondersteunen. Alle geplande activiteiten zullen naar verwachting €60 per kind bedragen. Omdat de school niet in staat is om alles zelfstandig te financieren vragen wij u om een bijdrage van €50 per kind.
Helaas hebben wij moeten constateren dat slecht de helft van de ouders een bijdrage heeft overgemaakt. Dit is een te gering aantal om alle activiteiten te kunnen blijven organiseren. Indien u nog niet heeft betaald verzoeken wij u dit alsnog te doen.
Voor kinderen die op 1 januari 2014 of later zijn ingestroomd vragen wij een lagere bijdrage van €20,- per kind.

Hieronder staan de gegevens:
Rekening: NL65INGB0002626871
Naam: Oudervereniging de Springplank.
Naam klas en naam kind vermelden.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Ouderraad
Esther Oldenhage, voorzitter
Edwin Quinten, secretaris
Frank Stork, penningmeester

Rapportavonden

Op donderdag 20 maart en dinsdag 25 maart as. worden de vorderingen van de kinderen tijdens de 10-minutengesprekken besproken. In de groepen 1 en 2 gebeurt dit zonder rapport. In 3 t/m 8 met het rapport erbij. De rapportavonden zijn van 18.00 uur tot 21.00 uur. Broertjes en zusjes worden telkens met 10 minuten wisseltijd ingeroosterd. De rapporten worden 2 dagen voor de rapportavond mee naar huis gegeven. Ze zijn dan eerst met de kinderen besproken. U neemt het rapport op de rapportbespreking weer mee. De rapportavonden starten in principe om 18.00 uur. Soms, vooral bij de grotere groepen, zullen de leerkrachten u eerder uitnodigen of een aparte afspraak met u maken. Bent u niet in staat op een van de avonden te komen, dan kunt u een mailtje sturen aan directie@daltonschooloegstgeest.nl voor vrijdag 7 maart 15.00 uur. Geef U a.u.b. aan welke avond u wel in staat bent te komen. Wilt U a.u.b. geen verzoektijden invullen? U ontvangt de uitnodiging met datum en tijd. Graag de volgende gegevens in de mail zetten:
Naam ouders, naam kind(eren), groep(en) kan alleen op donderdag 20 maart/dinsdag 25 maart op rapportavond komen.


Print