Uit de School Geklapt 329

Agenda

28 maart Nationale Pannenkoekdag (groep 7 bakt in Wijckerslooth)
28 maart Afscheid burgemeester Timmer in La France
2 april Juffen- en meestersfeest
2 april Schoolvoetbal
10 april Theoretisch verkeersexamen
15 april Praktisch verkeerexamen
25 april Koningsdagviering op school
20 juni Bedankaktiviteit
21 juni Zomerfeest OR

Bericht van juf Titia

Beste ouders,
Na 5 maanden afwezigheid ben ik weer af en toe een uurtje op school te vinden. Heerlijk om hier weer rond te lopen en de kinderen en mijn collega's te zien! Het is een heftige periode geweest , maar het gaat de goede kant op.
Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om u allen ontzettend te bedanken voor alle lieve kaartjes, berichtjes bloemen enz. die ik van u ontvangen mocht. Het heeft me geholpen om, zeker de eerste maanden, door te komen. Ik voelde me gedragen.
Titia Poort

Groep 7 bakt pannenkoeken in Wijckerslooth

Vrijdag 28 maart gaan de kinderen van de groepen  7 pannenkoeken bakken in verzorgingshuis Wijckerslooth. De bedoeling is om het contact tussen jongeren en ouderen op gang te brengen. Het is een eeuwenoude traditie. In Engeland, Ierland en Australië wordt al eeuwenlang Pannenkoekdag gevierd op de dinsdag voorafgaand aan Aswoensdag. Aswoensdag is de eerste dag van de christelijke vastenperiode, wat vroeger betekende dat je 40 dagen lang geen eieren, melk en vetten mocht eten. En omdat het zonde was om die ingrediënten weg te gooien, werden daar op die dag pannenkoeken van gebakken. Tegenwoordig wordt er niet meer zo streng gevast. Maar pannenkoeken eten is nog steeds een feest voor jong en oud. Vandaar dat deze traditie in 2007 ook in Nederland is geïntroduceerd en we op Pannenkoekdag wat extra aandacht besteden aan de oudere medemens. Want waarmee kan dat nu beter dan met de pannenkoek? Daarom vieren wij nu jaarlijks Nationale Pannenkoekdag. Met als hoogtepunt de scholenactie, waarbij honderden basisscholen pannenkoeken bakken voor ouderen.

Oefenen voor praktische verkeersexamen

Het verkeersexamen komt er weer aan. Het is een goede gewoonte dat ouders van de leerlingen van groep 7 de route alvast oefenen met hun kinderen. Gezellig, veilig en verstandig. De kinderen hebben de route al meegekregen op papier.

Koningsdag op school

Óp 25 april vieren we Koningsdag op school. We beginnen dan met een ontbijt,openen gezamenlijk op feestelijke wijze deze dag en gaan daarna aan het sporten. Tussen 12.00 en 13.00 uur eten we allemaal op school (wel lunch meegeven!) doen nog een sportieve activiteit en zijn om 14.00 uit.

Nieuws van de Ouderraad

Beste ouders,
Aan het einde van het vorige jaar hebben wij gevraagd om een bijdrage van de ouders om de activiteiten op school financieel te ondersteunen. Alle geplande activiteiten zullen naar verwachting €60 per kind bedragen. Omdat de school niet in staat is om alles zelfstandig te financieren vragen wij u om een bijdrage van €50 per kind.
Helaas hebben wij moeten constateren dat slecht de helft van de ouders een bijdrage heeft overgemaakt. Dit is een te gering aantal om alle activiteiten te kunnen blijven organiseren. Indien u nog niet heeft betaald verzoeken wij u dit alsnog te doen.
Voor kinderen die op 1 januari 2014 of later zijn ingestroomd vragen wij een lagere bijdrage van €20,- per kind.

Hieronder staan de gegevens: 
Rekening: NL65INGB0002626871 
Naam: Oudervereniging de Springplank.
Naam klas en naam kind vermelden.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Met vriendelijke groet,
Frank Stork, penningmeester

Theater voor volwassenen door de wijkvereniging Haaswijk/Morsebel.

Vrijdag 11 april 2014 20:00 - 23:00
Locatie: Prof. Dr. Leo Kannerschool, Hazenboslaan 101, Oegstgeest
www.bvhm.nl
Toegang voor leden: gratis.
Toegang voor niet-leden: 7,50
Kaarten aan de deur.

Toneelvereniging Pankras speelt "Spotgeesten"
In dit toneelstuk wordt door het excentrieke medium Madame Arcati tijdens
een spiritistische séance in het huis van de romanschrijver Charles
Condomine per abuis diens overleden eerste vrouw Elvira opgeroepen. Maar
niemand behalve Charles kan haar zien of horen. Toch blijft haar
aanwezigheid niet zonder ingrijpende gevolgen, want Elvira doet alles om
haar vroegere echtgenoot weer aan zich te binden. Ruth, Charles' tweede
vrouw, volgt de ontwikkelingen met ongeloof, verbijstering, en doortastend
optreden. Totdat ook zij aan gene zijde belandt en Charles zich geplaatst
ziet tegenover twee veeleisende en steeds grilliger geestesverschijningen…
Spotgeesten is één van de meest succesvolle komedies van de beroemde
Engelse schrijver Noël Coward.