Nieuws
Activiteiten

Uit de School Geklapt 330

Agenda

15 april Praktisch verkeersexamen
15 april MR/OR
18 april Paasontbijt op school
25 april Koningsdagviering op school (ontbijt op school,continurooster tot 14.00)
20 juni Bedankaktiviteit
21 juni Zomerfeest OR

Koningsspelen: hulp gevraagd

Beste ouders/verzorgers,
Wij, eerste jaar PABO studenten van de Hogeschool Leiden en stagiaires van de Daltonschool Oegstgeest,  organiseren dit jaar de Koningsspelen op de Daltonschool! Op vrijdag 25 April zullen deze Koningsspelen plaatsvinden. We zijn druk bezig om er een fantastische en sportieve dag van te maken voor de leerlingen. We hebben een aantal leuke activiteiten bedacht voor de kinderen. Wel hebben we hier wat hulp bij nodig gedurende de dag.
De Koningsspelen beginnen om 08:45 met een ontbijt in de klas. Na het ontbijt wordt er een speciale dans gedaan voor de Koningsspelen, namelijk de KANGA. Vervolgens willen we om 09:45 starten met de spelactiviteiten.
Graag willen wij weten of u ons kunt helpen tijdens de Koningsspelen op 25 April. Als u het leuk lijkt om ons (en de leerlingen) te helpen zou dit geweldig zijn! U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar directie@daltonschooloegstgeest.nl. We zoeken ongeveer 15 ouders die kunnen helpen bij de spelactiviteiten en andere zaken. Bij voorbaat dank en tot ziens!
De dag ziet er als volgt uit:
08.45 uur ontbijt en opening
09:45 uur start spelactiviteiten
12.00 uur lunch (zelf meenemen) alle kinderen blijven over
13.00 uur hervatting spelactiviteiten
14.00 uur school uit.

Met vriendelijke groeten,
Maartje de Jong, Loek Roelofsen en Ruben van den Berg

PaasHaaswijkloop

Op maandag 21 april wordt de 39e PaasHaasloop gelopen. De inschrijving vindt plaats in het Mien Ruyspark, De warming-up voor de kinderen  begint om 11.15 uur en de start is een kwartier later. De kinderen lopen 2 km. Om 12.00 uur begint de warming-up voor de volwassenen.  De te lopen afstanden zijn 5, 10 en 15 km.
Het inschrijfgeld is € 6,00 voor volwassenen en € 3,00 voor kinderen (niet leden) en € 2,00 en € 1,00 voor leden.

Inschrijven broertjes en zusjes

Ouders die nog een broertje of zusje van een leerling moeten inschrijven wordt aangeraden hier niet te lang mee te wachten. Het kan middels een inschrijfformulier bij dhr. Caspers of via de website.

Traktatiebeleid

Laatst was de FitFunFood-bus voor de school en leerden de kinderen van de groepen 5 t/m 7 leuke en vooral gezonde traktaties maken. Gelukkig delen steeds meer kinderen gezonde traktaties uit. Als we met deze regel te soepel omgaan zijn we binnen de kortste keren weer terug bij af. We hebben dan ook afgesproken dat we, als kinderen toch snoep, zoete of vette zaken uitdelen, dit na schooltijd aan de kinderen in de tas mee naar huis meegeven. Dit lijkt misschien heel streng, maar anders dweilen we met de kraan open.

Skippyballen

De kleuterjuffen zijn op zoeken naar skippyballen. Ze doen met de kleuters motoriekoefeningen en hebben ze daar voor nodig. Dus als u er nog eentje over heeft.............. Inlichtingen bij Jacqueline Lepelaar.

Paasfeest

Op vrijdag 18 april vieren we Pasen op school. We beginnen met een Paasontbijt. We werken gewoon de hele dag

Verkeersexamen

Alle kinderen van groep 7 zijn, enkele na een herexamen, geslaagd voor hun theorie. Nu de praktijk op dinsdag nog! Succes!
Print