Onderwijs

De medewerkers van Daltonschool Oegstgeest streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van onderwijs.

De 5 daltonkernwaarden: verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie vormen hiervoor de basis.

Bij al ons handelen is het uitgangspunt kinderen te helpen het beste uit zichzelf te halen. We helpen de kinderen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We geven de kinderen het vertrouwen om met onze hulp vorm te geven aan hun eigen leerproces.

Lees meer over ons onderwijs