Godsdienstonderwijs

Daltonschool Oegstgeest is een openbare school en staat open voor alle kinderen ongeacht hun levensovertuiging.

In groep 5 t/m 7 bieden wij godsdienstonderwijs aan, omdat wij het van belang vinden dat kinderen over alle godsdiensten iets weten. U kunt uw kind hier apart voor opgeven.

De lessen

In de lessen maken de kinderen kennis met verhalen en gebruiken van het christendom, het Jodendom, de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme en het humanisme. 
De godsdienstlessen worden gegeven door een gediplomeerde vakleerkracht, Pieternel Kamphuis. Lees haar verhaal over de wijze waarop zij het godsdienstonderwijs invult.
90% van de kinderen neemt hieraan deel.

Raadpleeg de kerndoelen van het Godsdienstonderwijs (PC GVO) 

Verhalen leven

Kinderen zitten vol vragen. ‘Wie ben ik? Bestaat er een God?
Waar ga je heen als je dood gaat?’ ‘Komt mijn konijn in de hemel?’
‘Hoe maak ik het goed met mijn vriendin?’
Het godsdienstig vormingsonderwijs helpt leerlingen om een eigen antwoord op deze vragen te vinden.

Betekenisvolle verhalen

In mijn lessen wil ik de kinderen laten ervaren wat het geloof in God kan betekenen, voor mensen van toen en kinderen van nu. Ik vertel hen bijbelse en andere levensbeschouwelijke verhalen, waarna we op ontdekkingsreis gaan naar de betekenis. Wat heeft een verhaal ons te vertellen? Zijn er overeenkomsten met situaties in de klas, thuis of wat je ziet op het Jeugdjournaal? De leerlingen ontdekken ook het verhaal achter de feestdagen, symbolen en rituelen in diverse religies. En aan de hand van afbeeldingen op het digibord maken ze kennis met belangrijke plaatsen voor gelovigen zoals de Sint Pieter in Rome, de Klaagmuur in Jeruzalem en de Ka’ba in Mekka. Met behulp van dit digibord kijken we ook naar afleveringen van ‘Heilige huisjes’, een schooltv-serie over gebedshuizen (moskee, synagoge, hindoetempel, katholieke en protestantse kerk). En naar kunst: bijv. het beeld ‘David’ van Michelangelo of ‘De barmhartige Samaritaan’ van Van Gogh.

Persoonlijke vorming

Met speciale lesmethoden en gevarieerde werkvormen, zoals stellingenspel, kringgesprek en creatieve opdrachten worden de leerlingen geïnspireerd om gaandeweg een eigen levensvisie te ontwikkelen. Wat vindt, voelt en gelooft het kind? Welke waarden en normen zijn belangrijk? Aan de hand van de verhalen krijgen de leerlingen gereedschap om hun eigen visie te verwoorden. In de lessen leren ze om daarbij respect te hebben voor anderen en voor de manier, waarop zij in het leven staan.

Betrokken en betrouwbaar

In de GVO-les kunnen kinderen op verhaal komen. Er is tijd en ruimte voor gesprekken over persoonlijke ervaringen. Dat kan gaan over ingrijpende gebeurtenissen zoals ziekte en verlies of veranderingen zoals verhuizen. Maar ook over de omgang met andere leerlingen. Hoe reageer je op onbegrip, ruzie en pestgedrag? In een sfeer van wederzijds vertrouwen kunnen de kinderen aan elkaar én aan mij hun eigen verhaal vertellen. Daarbij is het belangrijk, dat ze zich veilig voelen.

Meer informatie vindt u op www.pcgvo.nl

« Terug naar Ouders home