Ons onderwijs

 • We zorgen voor een gestructureerde, rustige en uitdagende leeromgeving. We maken goede afspraken en stellen duidelijke regels. We zijn voorspelbaar. We kennen elkaar, de kinderen en de ouders.

 • We zien het kind als individu en passen daarop de eisen en het werk aan. De weektaak stimuleert plannen, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 

 • We besteden veel aandacht aan instructie. Goede instructie zorgt voor vooruitgang. 

 • Lezen helpt kinderen bij het ontdekken van de wereld. Tutor- en flitslezen helpen alle kinderen om een goede technisch lezer te worden. Daarna krijgen begrijpend lezen en studievaardigheden meer aandacht. 

 • Kinderen ontmoeten steeds meer leeftijdsgenoten uit andere landen en culturen. Daarom bieden we de kinderen vanaf dag één Engels aan.

 • Wij gebruiken op onze school moderne hulpmiddelen om aantrekkelijk onderwijs te geven. Wij hebben de beschikking over touchscreens en vanaf groep 4 heeft iedere leerling een Chromebook om rekenen, taal en spelling te verwerken
 • Wij hebben nauw contact met de Buitenschoolse Opvang van de Stichting Kinderopvang Oegstgeest (SKO). De SKO verzorgt, indien gewenst, de voorschoolse-, tussenschoolse- en naschoolse-opvang van de kinderen. Kinderen kunnen vanaf half 8 ’s morgens tot half 7 ’s avond terecht. Samen met de SKO creëren wij een duidelijke en voorspelbare speel-leersituatie voor de kinderen. Er wordt volop van elkaars ruimten gebruik gemaakt.
  Lees meer over de opvangmogelijkheden.

 • Spelen is belangrijk voor kinderen. We maken veel gebruik van het schoolplein en het park naast de school. Er is hierbij altijd een leerkracht of pedagogisch medewerker van de SKO aanwezig. 

 • We volgen de ontwikkeling van de kinderen op de voet. Als we merken dat de ontwikkeling stagneert stellen we samen met de ouders een handelingsplan op. Zonodig bespreken we de problemen in het zorg-advies-team. Onze intern begeleider speelt hierbij een grote rol.

 • Zo’n 65% van onze leerlingen stroomt door naar Havo of hoger. 90% van onze leerlingen maakt het geadviseerde schooltype ook af. De scholen voor voortgezet onderwijs geven aan dat de kinderen van de Daltonschool Oegstgeest goed plannen, hun agenda beheren, overzicht houden en met huiswerk kunnen omgaan. 

 • Wij dagen de kinderen uit om meer van zichzelf te laten zien en creatieve oplossingen voor problemen te vinden. Wij bieden handvaardigheid, tekenen, drama, muziek, techniek en maandelijkse optredens van kinderen en leerkrachten samen. Dit alles binnen een fijne sfeer.

 • We vinden het belangrijk dat onze kinderen leren om zich gezond te gedragen. Lessen over gezonde voeding, veel beweging, ook tussen de lessen door en een beleid inzake tussendoortjes en traktaties zijn hier tekenen van. We stimuleren het eten van groente en fruit.