Ouderraad en oudervereniging

De Ouderraad van Daltonschool Oegstgeest helpt de school en de leerkrachten bij het organiseren van activiteiten op school.

De Ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste en betrokken ouders die het belangrijk vind dat de kinderen een onvergetelijke tijd hebben op de Daltonschool. Zo organiseert de Ouderraad de hutspotmaaltijd, en in het voorjaar het paasontbijt en 2-jaarlijks zomerfeest. 

Opgeven kan via ouderraad@daltonschooloegstgeest.nl of bij een van ons. 

Met vriendelijke groet,
De Ouderraad.

OR Leden - Schooljaar 2019/2020

OR 2018-2019

De Ouderraad komt zo’n 6 à 7 keer per jaar 's avonds bijeen. Meestal zijn de twee leerkrachten bij de vergadering aanwezig. Andere belangstellenden zijn altijd welkom. Vragen aan de Ouderraad kun je : ouderraad@daltonschooloegstgeest.nl  

Vrijwillige ouderbijdrage

De Ouderraad beheert de vrijwillige ouderbijdrage. Deze gebruiken we onder meer voor gezellige activiteiten en aanvullende leermiddelen. De Ouderraad is ook klankbord voor de ouderleden van de Medezeggenschapsraad.

De ouderraad helpt met het organiseren van onder andere:
• feestelijkheden op school (bijv. Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasfeest);
• ouderavonden;
• thema-avonden;
• allerlei activiteiten in het belang van de kinderen.

Wij verwachten dat de kosten hiervoor dit schooljaar weer €50,- per kind zullen bedragen. Daarom vragen wij je om een bijdrage van €50 per kind over te maken op onderstaand rekeningnummer:

NL65 INGB 0002 6268 71
Oudervereniging Daltonschool Oegstgeest
Graag naam van kind + groep vermelden
Alvast hartelijk dank voor je bijdrage!


De Statuten van de Oudervereniging kunnen via de volgende link ingezien worden: 
Statuten Oudervereniging Daltonschool Oegstgeest 

Het Huishoudelijk Reglement is te bekijken via de link: 
Huishoudelijk reglement Daltonschool Oegstgeest

Jaarvergadering (Algemene Leden Vergadering

Elk nieuw schooljaar organiseert de Ouderraad de jaarvergadering. Alle ouders zijn van harte welkom. Tijdens deze vergadering legt de Ouderraad verantwoording af over de werkzaamheden en de besteding van de gelden uit de vrijwillige ouderbijdrage. Hieronder vind je een link met de agenda voor deze avond, het jaarverslag van 2018-2019, de begroting van dit schooljaar en de verantwoording van afgelopen jaar:

ALV documenten 10 oktober 2019

Wij hopen velen van jullie op 10 oktober te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

De Ouderraad.