Gedragscode

Daltonschool Oegstgeest wil een veilige plek zijn voor iedereen die bij onze school betrokken is: kinderen, ouders, medewerkers, stagiaires, en bezoekers.


In de gedragscode staat hoe we met elkaar om wensen te gaan en wat we kunnen doen om sociale veiligheid op school vorm te geven. Ook wordt beschreven wat er moet en kan gebeuren als het onverhoopt toch fout gaat. De gedragscode is in juli 2009 opgesteld door het bestuur van de Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO)-scholen waar Daltonschool Oegstgeest deel van uit maakt.

Wanneer u uw kind inschrijft op de Daltonschool Oegstgeest onderschrijft u deze gedragscode. Hiermee geeft u aan dat u meewerkt aan een prettig en veilig pedagogisch klimaat.

gedragscode OPOO