Pesten

De meeste kinderen vinden het leuk om naar school te gaan, maar voor sommige kinderen is het minder leuk, omdat zij worden gepest.

Pestprotocol

Pesten kan al op kleuterleeftijd plaatsvinden. Eén op de tien kinderen is slachtoffer en één op de zeven kinderen pest zelf. Processen in de groep bepalen hoe een kind door anderen gezien wordt en hoe het kind zich in een groep gedraagt.
Soms hebben kinderen niet in de gaten dat ze gepest worden. Soms ontbreekt de durf om het pesten met een volwassene te bespreken. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de gepeste kinderen dit niet vertelt aan de leerkracht.

Op de Daltonschool Oegstgeest proberen we zo snel mogelijk signalen die duiden op pestgedrag op te vangen. Wij willen pesten zo vroeg mogelijk in kaart brengen. Zo kunnen we het ook beter tegengaan. Wij hebben ons pestbeleid vastgelegd in een pestprotocol dat wij gebruiken om aan de slag te gaan met de signalen.
Meer informatie kunt u vinden op de website www.pestweb.nl of de boekjes van Bob van der Meer over het tegengaan van pesten: www.pesten.net.

« Terug naar Ouders home