Passend Primair Onderwijs

De scholen binnen PPO regio Leiden verzorgen samen passend onderwijs voor kinderen van 4 tot 13 jaar. We gaan daarbij uit van hun ontwikkelingsmogelijkheden en hun talenten.

Bij het samenwerkingsverband zijn zowel de gewone basisscholen als de scholen voor speciaal (basis) onderwijs betrokken. De gemeenten binnen onze regio zijn; Voorschoten, Wassenaar, Oegstgeest, Kaag en Braassem, Leiderdorp, Zoeterwoude en Leiden. Klik op het logo om meer informatie lezen over Passend Primair Onderwijs

Waar we goed in willen zijn:
- Passende ondersteuning bieden binnen de basisschool.
- Doen wat nodig is.
- Prima scholen voor speciaal (basis) onderwijs voor kinderen die dat echt nodig hebben.
- Overleg met ouders in een vroegtijdig stadium.
- Betrokken leerkrachten die handelingsgericht werken.
- Inzet van experts vanuit het speciaal (basis)onderwijs in de basisscholen.
- Snelle hulp en ondersteuning in crisissituaties aan kinderen, ouders en scholen.
- Heldere procedures met zo min mogelijk administratieve druk.
- Goede samenwerking met de kinderopvang, het voortgezet onderwijs en de jeugdhulp. 

De invoering van passend onderwijs is in volle gang. Nog niet alles is duidelijk. Eén ding is wel duidelijk: De ondersteuning blijft op een hoog niveau en wordt zelfs beter. Niet één kind zal vanwege de veranderingen van procedures te weinig ondersteuning krijgen! Daar staat PPO regio Leiden garant voor. Neem contact met ons op als er vragen zijn.