Opvang

Stichting Kinderopvang Oegstgeest

Wij hebben nauw contact met de Buitenschoolse Opvang van de Stichting Kinderopvang Oegstgeest (SKO). De SKO verzorgt, indien gewenst, de voorschoolse-, tussenschoolse- en naschoolse-opvang van de kinderen. Kinderen kunnen vanaf half 8 ’s morgens tot half 7 ’s avonds terecht. Samen met de SKO creëren wij duidelijke en voorspelbare speel-leersituatie voor de kinderen. Er wordt volop van elkaars ruimten gebruik gemaakt.

Voorschoolse opvang

Vanaf 7.30 is uw kind welkom op de voorschoolse opvang. De SKO zorgt voor een rustig en gezellig begin van de dag. Daarna brengen zij uw kind naar zijn of haar eigen klas. Met onze strippenkaart kan uw kind ook af en toe komen.

Tussenschoolse opvang

Tussen de middag eten de kinderen met elkaar een boterham en gaan daarna, als het even kan, naar buiten. U kunt gebruik maken van een contract voor vaste dagen of een strippenkaart voor incidentele dagen.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Na school worden de kinderen in huiselijke sfeer opgevangen in een vaste groep met vaste pedagogisch medewerkers: de huiskamer. De huiskamers zijn gevestigd in kindercentrum de Buren, dat aan de Daltonschool Oegstgeest is gebouwd.

Vervoer naar sport- en hobbyclubs

De SKO zorgt voor vervoer van de kinderen naar sporttrainingen of cursussen op de dagen dat uw kind de opvang bezoekt.

Vakantieopvang

Tijdens de schoolvakanties biedt de SKO een gevarieerd dagprogramma voor kinderen die gebruik maken van BSO of VSO door het jaar heen. Uw kind kan ook af en toe komen met een vakantiecontract.

Openingstijden BSO
  • Op schooldagen: meteen na schooltijd tot 18.30 uur 
  • Op studiedagen van school: vanaf 8.30 uur
  • In de schoolvakanties: van 7.30 tot 18.30 uur 
Meer informatie en aanmelding

Alle informatie vindt u op www.sko-oegstgeest.nl maar u kunt ook gerust contact opnemen met het Centraal Bureau (071-5159800) of met de locatiemanager (071-5191260). Klik hier voor het online inschrijfformulier

Convenant informatie overdracht

Veel kinderen verblijven gedurende de schooldag afwisselend bij de SKO of op school. Om de kinderen zo optimaal mogelijk in hun ontwikkeling te kunnen begeleiden is de uitwisseling van informatie noodzakelijk. Informatie over het gedrag, de sociaal emotionele en motorische ontwikkeling moet uitgewisseld kunnen worden om de aanpak van Daltonschool en SKO te kunnen afstemmen. Met het oog daarop hebben beide instituten een convenant gesloten, dat werd getekend in het bijzijn van alle kinderen. Uitwisseling van informatie kan pas na toestemming van de ouders. Zij kregen dus een toestemmingsformulier toegestuurd. Na het geven van toestemming kan er over het kind worden gesproken en worden de ouders geïnformeerd.