Bestuur OPO Oegstgeest

De Openbare Rechtspersoon Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO) is op 1 maart 2000 opgericht. De oprichting van de organisatie werd voornamelijk ingegeven door de wens van het Oegstgeester gemeentebestuur om het openbaar onderwijs op grotere afstand te plaatsen om zo belangenverstrengeling te voorkomen.
De scholen in Oegstgeest staan onder leiding van het bestuur OPOO, dat de eindverantwoordelijkheid heeft voor vijf scholen met in totaal 1285 leerlingen en 120 personeelsleden. Het jaarbudget van OPOO bedraagt ongeveer € 4,5 miljoen. Het bestuur doet haar werk op basis van vrijwilligheid.

Bestuur Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest

Marc Schijff, voorzitter
René Flippo, secretaris, onderwijs & kwaliteit
Jaap Meelker, penningmeester
Deirdre Schuitemaker, HRM
Eggo Jan Rietema, Governance

Algemene directie OPOO
Rob de Haan, directeur-bestuurder (interim)
Bernadette Boersen, management assistente

Postadres Bestuur

OPOO
Postbus 1194
2340 BD Oegstgeest
06-15538758
Info@opoo.nl
www.opoo.nl

Bezoekadres

Jan Wolkerslaan 18, 1e etage