Klachtenregeling

Vindt u op school niet genoeg gehoor voor uw klacht of opmerking? Via onderstaande link kunt u meer lezen over de wijze waarop wij met klachten omgaan binnen de scholen van OPOO.

Klachtenregeling OPOO