Rondleiding en kennismaken

Wilt u kennismaken met het onderwijs op Daltonschool Oegstgeest, maakt u dan een afspraak met de directie van de school.

Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor Daltonschool Oegstgeest kunt u dit doen via onderstaande knop. U ontvangt dan een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.

meld uw kind aan

 

 

Tijdens het kennismakingsbezoek krijgt u informatie en kunt u de school bekijken. U kunt ook een kijkje nemen in de groepen. Via onze website kunt u de schoolgids bekijken. Hierin staat alle belangrijke informatie over de school vermeld. Wilt u uw kind inschrijven dan ontvangt u na het kennismakingsgesprek een link naar ons online inschrijfformulier. U ontvangt na inschrijving een bevestiging. Er wordt een plaatsje vrijgehouden voor uw kind. Schrijft u uw kind op meerdere scholen in, geeft u dan aan welke school de voorkeur heeft. 

Wennen en intake

Kinderen die worden aangemeld mogen vanaf vier weken vóór hun vierde verjaardag, vijf keer een ochtend komen wennen. In deze periode vult u het intakeformulier in. Tijdens het intakegesprek dat in die periode plaatsvindt, wordt nader met u en uw kind kennis gemaakt.

Plaatsing

Kinderen, die tot maximaal 6 weken vóór de zomervakantie jarig zijn worden in het nieuwe schooljaar geplaatst. De kinderen worden ingedeeld, rekening houdend met leeftijd, geslacht en grootte van de groepen. Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op.

Plaatsingsbeleid

Het plaatsingsbeleid is bedoeld om het aantal leerlingen per jaargroep aan een maximum te binden. Hiervoor gelden de volgende criteria:

  • Als kinderen een broertje of zusje op Daltonschool Oegstgeest hebben worden zij natuurlijk op school geplaatst.
  • Ook kinderen die in de nabijheid van de school wonen, in de wijken Haaswijk en Morsebel worden geplaatst.
  • Hierna wordt bekeken of kinderen geplaatst kunnen worden die in de wijken wonen die grenzen aan Haaswijk en Morsebel.
  • Kinderen die in overige gebieden in Oegstgeest wonen komen dan aan de beurt voor plaatsing. 
  • Daarna kinderen van buiten Oegstgeest.
  • Wanneer het aantal wordt overschreden, dan zal er worden geloot onder de kinderen in het betreffende criterium. Deze loting vindt in het openbaar plaats.
  • Wij hanteren geen wachtlijst voor kinderen die niet geplaatst worden. Mocht er van de ingeschreven leerlingen alsnog een broer of zus niet op Daltonschool Oegstgeest worden geplaatst, dan is een extra plaatsing mogelijk.