Daltononderwijs

Wat is Daltononderwijs?

Daltononderwijs is voortgekomen uit een samenvoeging van al het goede uit het klassikale onderwijs en het individueel onderwijs. Wij werken met jaargroepen, maar er wordt ruimte geboden aan kinderen om individueel of in groepen te werken. Je zou kunnen spreken van een school met een losser groepsverband. Uitgaande van het kind dat graag speelt, zich in zijn spel opdrachten stelt en bij zijn spel nu eens niet en dan weer wel het gezelschap van kameraadjes zoekt, komt Miss Helen Parkhurst (de grondlegster van het Daltononderwijs) tot een aantal basisprincipes waarop het onderwijs zich moet richten:

  • Het ontwikkelen van verantwoordelijkheid
  • Het stimuleren van zelfwerkzaamheid en zelfstandigheid
  • Samenwerking

Het werken aan de “taak” is een belangrijk middel om deze uitgangspunten daadwerkelijk gestalte te geven.

Daltonprincipe of Daltongedachten

Dalton is geen systeem maar een manier van omgaan met elkaar, vormgegeven door de mensen die met elkaar omgaan. Het is dan ook beter om te spreken van een Daltongedachte of Daltonprincipe in plaats van een daltonsysteem.

Kwaliteit van het onderwijs

Daltonschool Oegstgeest is lid van de Nederlandse Daltonvereniging (NDV). Binnen deze vereniging wordt door de scholen en bestuur gewerkt aan een voortdurende ontwikkeling van de kwaliteit van Daltonscholen.Het Daltononderwijs blijft in ontwikkeling en blijft zich aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van de computer. Deze was in de tijd van de grondlegger in het Daltononderwijs nog niet eens uitgevonden, maar wordt nu volop gebruikt bij zelfstandig werken en keuzewerk.

Onze mensen

'Leerlingen krijgen echt de kans om zelf invloed te hebben op hun leerproces. We proberen samen om zelfstandig denkende kinderen van hen te maken.'

Jacqueline Lepelaar
Leerkracht groep 1/2b

Al dertig jaar werkt Jacqueline op Daltonschool Oegstgeest, met als voorloper OBS De Springplank. “Ik ben begonnen als kleuterjuf. Na 25 jaar was ik toe aan een nieuwe uitdaging, en ben ik les gaan geven aan groep 6. Daarnaast heb ik de opleiding voor IB-er /RT’er gedaan. Vervolgens ben ik zes jaar de Interne Begeleider (IB'er) van de school geweest.” 
Nu is ze weer terug op haar ‘oude’ plek en is ze weer kleuterjuf....

meer lezen

'In ons team zitten leerkrachten die hart hebben voor daltononderwijs en door de verschillende specialisaties hebben we samen veel kwaliteiten.'

Joyce Pelder
Leerkracht groep 4 / Verkeerscoördinator / PR

Joyce is geboren en getogen in Leeuwarden, Friesland. “Als kind vond ik een heel aantal beroepen interessant, maar neigde eerder naar dokter of journalist dan naar leerkracht. Na de havo moest ik een hbo-opleiding kiezen. Omdat lesgeven mij ook wel leuk leek, ben ik de pabo gaan doen. Dat bleek een schot in de roos. Na de pabo heb ik nog een master ‘SEN’ (Special Educational Needs) gedaan om mij meer te specialiseren in leer- en gedragsproblematiek. 

meer lezen