Daltononderwijs

Wat is Daltononderwijs?

Daltononderwijs is voortgekomen uit een samenvoeging van al het goede uit het klassikale onderwijs en het individueel onderwijs. Wij werken met jaargroepen, maar er wordt ruimte geboden aan kinderen om individueel of in groepen te werken. Je zou kunnen spreken van een school met een losser groepsverband. Uitgaande van het kind dat graag speelt, zich in zijn spel opdrachten stelt en bij zijn spel nu eens niet en dan weer wel het gezelschap van kameraadjes zoekt, komt Miss Helen Parkhurst (de grondlegster van het Daltononderwijs) tot een aantal basisprincipes waarop het onderwijs zich moet richten:

  • Het ontwikkelen van verantwoordelijkheid
  • Het stimuleren van zelfwerkzaamheid en zelfstandigheid
  • Samenwerking

Het werken aan de “taak” is een belangrijk middel om deze uitgangspunten daadwerkelijk gestalte te geven.

Daltonprincipe of Daltongedachten

Dalton is geen systeem maar een manier van omgaan met elkaar, vormgegeven door de mensen die met elkaar omgaan. Het is dan ook beter om te spreken van een Daltongedachte of Daltonprincipe in plaats van een daltonsysteem.

Kwaliteit van het onderwijs

Daltonschool Oegstgeest is lid van de Nederlandse Daltonvereniging (NDV). Binnen deze vereniging wordt door de scholen en bestuur gewerkt aan een voortdurende ontwikkeling van de kwaliteit van Daltonscholen.Het Daltononderwijs blijft in ontwikkeling en blijft zich aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van de computer. Deze was in de tijd van de grondlegger in het Daltononderwijs nog niet eens uitgevonden, maar wordt nu volop gebruikt bij zelfstandig werken en keuzewerk.