Moestuin

De moestuin is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen ouders en de school. Door een aantal ouders met groene vingers is de moestuin opgezet. Onder begeleiding van ouders gaan de leerlingen aan de slag in de moestuin.  

Voordelen van een schoolmoestuin  

Een moestuin brengt kinderen in contact met de natuur en de aarde. Brengt kinderen naar buiten, in beweging, de frisse lucht in. Een moestuin laat kinderen zien hoe plantjes groeien, waardoor ze ook meer interesse krijgen in gezond eten. Het planten van een zaadje doet kinderen beseffen hoe belangrijk het is om onze natuur te beschermen. Kinderen leren verantwoordelijk zijn omdat ze ergens voor 
moeten zorgen.
Bij het maken van een moestuin gebruiken kinderen meten in de praktijk. En afgelopen seizoen is weer gebleken… ze worden er blij van!

Wat doen de kinderen zoal in de moestuin?
  • Grond voorbereiden, schoffelen & harken
  • In de klas voorzaaien & buiten direct zaaien
  • Plantjes uitplanten (meten & rekenen!)
  • Onkruid wieden & tuin watergeven
  • Insecten en andere diertjes in de tuin ontdekken
  • Groente oogsten en er eventueel ook iets mee koken
  • Fruit & bloemen plukken 
  • En natuurlijk kijken, voelen, luisteren en ruiken!