Leerlingenraad

Wij betrekken de leerlingen graag bij de school

We geven de leerlingen een officieel geluid wanneer het gaat over schoolse zaken die leerlingen direct raken. Dat klinkt logisch, want leerlingen zijn degenen op wie alle besluiten, nieuwe werkmethodes en minder goed georganiseerde zaken direct invloed hebben. 

Wij geven de leerlingen een officiële stem in zaken die hen aangaan. Doelstellingen van de leerlingenraad:

  • De leerlingen adviseren de directie en het team over schoolse aangelegenheden;

  • De leerlingen doen leerervaringen op m.b.t. het democratisch proces;

  • De leerlingen leren om rekening te houden met elkaar en respect te hebben voor de mening van de ander.

Een leerlingenraad past goed in ons Daltonconcept ‘zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking’. Elk jaar worden er verkiezingen gehouden voor de leerlingenraad. De leerlingen zijn afkomstig uit de bovenbouw, groep 5 t/m 8. De leerlingenraad bestaat uit 8 kinderen, afkomstig uit de verschillende groepen.