Verlof

U kunt verlof via ons communicatieplatform Social Schools aanvragen

Via onderstaande handleiding kunt u bekijken hoe u een verlofaanvraag indient via Social Schools. Ook kunt u hieronder lezen over alle regels die er gelden bij het aanvragen van extra schoolverlof.

Handleiding Verlof aanvragen via Social Schools

Wettelijke regels omtrent het aanvragen van verlof

inloggen social schools

 
Verlof en leerplicht

Kinderen zijn vanaf hun vijfde jaar leerplichtig. Kinderen van vijf jaar mogen na melding per week 5 uur thuisblijven. In uitzonderlijke situaties is tien uur toegestaan. deze regeling dient om overbelasting van het kind te voorkomen.Vanaf het zesde jaar geldt deze regeling niet meer. Ouders die hun kind thuis willen houden moeten hiervoor toestemming vragen aan de directie.

Buitengewoon verlof en leerplicht 

Er bestaat in Nederland een leerplichtwet. Deze wet schrijft voor dat kinderen tot en met het jaar dat ze 16 zijn geworden naar school moeten. Uiteraard kunnen er zich gevallen voordoen waardoor het kind niet naar school kan. Dat is het zogenaamde geoorloofde verzuim. Te denken valt aan ziekte, doktersbezoek, 25- en 40 jarige jubilea, en andere zwaarwichtige redenen (zie artikel 11 van de leerplichtwet). Als het gaat om werkomstandigheden van een der ouders moet een werkgeversverklaring overlegd worden.U zult begrijpen dat een extra vakantie in principe geen reden is voor buitengewoon verlof. Om toestemming te krijgen voor buitengewoon verlof dient u ruim van tevoren (minimaal 6 weken) een aanvraag in te dienen. Voor de eerste weken na de zomervakantie krijgt u absoluut geen verlof.

Ongeoorloofd verzuim

Naast het geoorloofd verzuim is er ook het ongeoorloofd verzuim. Als het kind de school niet bezoekt terwijl het geen toestemming heeft gekregen, dan heet dit ongeoorloofd verzuim. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar, waarna in principe proces verbaal volgt.