Onderwijs in groep 1/2

Onze kleutergroepen zijn opgebouwd uit twee leerjaren. Groep 1 en 2 zitten samen in één groep. Dit bevordert het spel, maar ook de taalontwikkeling. De kinderen leren van elkaar en helpen elkaar waar nodig. Dit stimuleren wij door het inzetten van maatjes. Maatjes zijn twee kinderen die aan elkaar gekoppeld zijn. De maatjes wisselen na elke vakantie. Wij stimuleren de kinderen om eerst iets zelf te proberen. Als dit niet lukt, vragen zij hulp aan hun maatje. Als zij er samen niet uitkomen, helpt uiteraard de leerkracht. Wij stimuleren hiermee ook het oplossingsgericht denken. 

Thematisch

Bij de kleutergroepen werken wij rondom thema´s. Deze thema´s sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. Alle kringactiviteiten en werkjes passen bij het thema. Hierin is veel ruimte voor spel en beweging. Op deze manier verkennen de kinderen op ongedwongen wijze hun wereld. Binnen deze thema´s krijgen de kinderen alle gelegenheid om zich te ontwikkelen op het gebied van:

  • Zintuigen (zien, horen, voelen, ruiken, proeven).

  • Motoriek (tekenen, schrijfdans, spelen met zand en klei, puzzelen, knippen, verven etc.).

  • Taal (praten, luisteren, poppenkast spelen, toneelspelen, liedjes, versjes en rijmpjes).

  • Rekenen (rekenbegrippen, tellen, sorteren, ruimtelijk inzicht, cijfersymbolen en eerlijk verdelen)

Elk dagdeel hebben wij een speel-werkles. Tijdens dit moment plannen de kinderen op het keuzebord waar zij gaan spelen. De kinderen kunnen op hun eigen niveau aan de slag. Denk hierbij aan knutselen, tekenen, verven, bouwen, spelen in de huishoek en werken met ontwikkelingsmateriaal. In de kleutergroepen werken wij met een weektaak. De kinderen leren hun werkjes te plannen en dragen hier verantwoordelijkheid voor. Wij vinden zelfstandigheid erg belangrijk. De klassen zijn zo ingericht dat de kinderen alle materialen en dergelijke zelf kunnen pakken en opruimen. 

Buiten spelen en bewegend leren

Ook spelen we elk dagdeel minimaal 45 minuten buiten. Op ons groene schoolplein leren de kinderen klimmen, klauteren, rennen, springen en fietsen. Ook wordt er tijdens het buitenspelen op veel andere vlakken van en met elkaar geleerd. Naast buitenspelen zijn wij ook buiten te vinden voor verschillende reken-/taalactiviteiten. Omdat kinderen van 4-7 veel behoefte hebben aan spel en beweging bieden wij dit spelenderwijs aan. Bewegend leren vinden wij belangrijk. 

Leerlijnen Jonge Kind

Wij werken met de leerlijnen Jonge Kind van het leerlingvolgsysteem Parnassys. Deze leerlijnen zijn leidend voor hetgeen wat aangeboden wordt in de klassen. Bij de kleutergroepen zijn de verschillen qua niveau vaak groot. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen tempo. Daarom is een individuele benadering belangrijk. Door gericht observeren proberen we daar zo goed mogelijk op in te spelen. Elk kind bieden wij uitdaging op eigen niveau. De observaties en de leerlijnen Jonge Kind zijn leidend. Wij maken geen gebruik van toetsen. De voortgang bespreken wij tijdens de oudergesprekken. Wij zijn overtuigd dat een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten belangrijk is om een optimale ontwikkeling tot stand te brengen. 

Engels

Alle groepen krijgen Engelse les. Wij werken met de methode Blink Engels (Groove.me). Deze methode wordt voor een groot deel aangeboden via het digitale schoolbord. Er is veel aandacht voor interactie tussen de personages van de methode en de leerlingen in de groep. Dit daagt uit tot het vergroten van de mondelinge Engelse vaardigheden.

Blink Engels info voor ouders

Ouders over onze school

‘Iedereen is hier welkom’

Nazanin Amini
Ouder van Rezwan en Erfan

Sinds 2016 woont Nazanin Amini met haar gezin in Oegstgeest. Samen met haar man vluchtte ze uit Afghanistan, en liet daar alle familie en vrienden achter. In Oegstgeest vonden ze een nieuw thuis, en op de Daltonschool hebben ze de ontvangst als heel warm ervaren. Inmiddels maakt Nazanin deel uit van de ouderraad, en zet ook haar man, die bijna zijn hbo-opleiding verpleegkunde heeft afgerond, zich in waar hij kan.

“Wij zijn erg blij met de Daltonschool”, laat Nazanin weten. “Het is fijn dat het een openbare school is waar iedereen welkom is....

meer lezen

‘Zelfstandig leren en plannen’

Marleen Kuggeleijn
Jurist bij de Raad van State en ouder van Els, Dim en Pieter

“We wilden graag een school in de wijk”, vertelt Marleen Kuggeleijn, die in het dagelijks leven jurist bij de Raad van State is. “Het is fijn voor mijn kinderen om vriendjes en vriendinnetjes in de buurt te hebben om mee te spelen.”
Marleen legt uit dat ze het mooi vindt dat de Daltonformule tussen de Montessorischool en het standaard klassikaal onderwijs in staat. 

“Mijn kinderen hebben voorspelbaarheid en vaste indeling nodig; dat biedt de Daltonschool hen. Daarnaast is het een kleine school waar ze zich allemaal, en wij ook als ouders, erg prettig voelen.” Marleen legt uit....

meer lezen