De Wereldklas

Veel van onze leerlingen worden meertalig opgevoed en komen van huis uit in aanraking met verschillende culturen. Deze rijkdom karakteriseert de school. 

Sinds april 2022 hebben we een Internationale Taalklas waar kinderen van 6 tot 12 jaar die geen Nederlands spreken, een taalbad van 40 weken krijgen waarna ze doorstromen naar het reguliere onderwijs. Deze klas heet de Wereldklas.

We werken samen met de Internationale Taalklassen van een aantal scholen in Leiden, de Leimundo, de Singel, de Bredeschool Merenwijk, de Springplank en OBS de viersprong. 

De coördinator van de Internationale Taalklassen is Patrick Geirnaert. Neem voor informatie contact met hem op via info@nieuwkomersonderwijsregioleiden.nl