Instromen

Wij maken graag kennis met u en uw kind als u uw kind wilt laten instromen vanaf een andere basisschool
Instromen vanuit een school in Nederland 

Om u en uw kind te leren kennen organiseren wij een kennismakingsgesprek met u, de ouders. De directeur en de intern begeleider van Daltonschool Oegstgeest voeren samen dit gesprek. Het doel is kennismaken en informatie-uitwisseling. Tijdens dit gesprek komt ook de reden van de schoolwissel ter sprake.

Daltonschool Oegstgeest neemt altijd contact op met de “oude” school. Als u hiertegen bezwaar heeft, dan nemen wij het kind niet aan. Een goede informatie-uitwisseling is altijd in het belang van het kind. Bovendien moet, bij verandering van school, de school waar uw kind vandaan komt een onderwijskundig rapport schrijven voor de nieuwe school. Dit is een wettelijke verplichting.

Nadat wij alle informatie hebben ontvangen bekijken we of dit voldoende is om uw kind te kunnen plaatsen. Indien dit niet het geval is kan het zijn dat de intern begeleider aanvullend onderzoek doet. We nodigen uw kind dan op school uit. Dit is een didactisch onderzoek.Hierna besluiten we uw kind wel of niet te plaatsen.Bij dit besluit spelen factoren als groepsgrootte, aantal zorgleerlingen in de groep, mogelijke problematiek van de nieuwe leerling en mogelijkheden van de leerkracht een rol. Soms kan, in overleg met u, besloten worden voor een afwijkend leerjaar. Uw kind wordt dan altijd uitgenodigd voor een kennismakingsdag in de groep

Bij plaatsing koppelen we uw kind meestal aan een maatje. Deze helpt om uw kind zich snel thuis te laten voelen. De leerkracht probeert zo vlug mogelijk om tot een juiste niveaubepaling te komen, zodat de weektaak goed kan worden afgestemd op de onderwijsbehoefte.

Instromen buitenland

Verhuist u met uw gezin naar Oegstgeest en wilt u uw kind(eren) op de Daltonschool Oegstgeest plaatsen, dan is onderstaande informatie voor u van belang.

Om een goede schoolkeuze voor uw kind te maken voeren we een kennismakingsgesprek . Hierin wisselen we informatie uit. Wij over de school en u over uw kind(eren). Heeft u de keuze gemaakt voor de Daltonschool Oegstgeest dan willen wij graag informatie over het leer- en ontwikkelingsniveau van uw kind ontvangen. Wanneer u en uw kind(eren) (ook) Nederlands spreken en uw kinderen hebben op een Nederlandse school in het buitenland gezeten dan vragen we rechtstreeks aan u informatie op over uw kind.

Vaak is de informatie voor ons goed te vergelijken met de Nederlandse onderwijssituatie. Als de informatie voldoende helder is kunnen wij het kind plaatsen in de geschikte groep. Als het didactisch niveau, met name op lees- en taalgebied, erg afwijkt van het niveau van de leeftijdsgenoten, kunnen we kiezen voor een lagere groep. 

Soms is de informatie voor ons niet goed te duiden. Met name Engels georiënteerde scholen gebruiken een totaal andere rapportagemethode. Het kan nodig zijn om aanvullend onderzoek te doen. We nodigen uw kind een ochtend op school uit. Als het niveau dan helder is kan het kind geplaatst worden. We willen zorgvuldig met deze procedure omgaan. 

Onze mensen

'Het mooiste van Daltonschool Oegstgeest vind ik dat er een hele fijne sfeer is. Alle kinderen worden gezien en kennen wij bij naam. Dit maakt de schooldagen persoonlijk.'

Kimberley van den Berg
Intern begeleider / Onderbouw coördinator / MT

Kimberley van den Berg vervult de rol van Intern Begeleider onderbouw. Dit betekent dat ze de groepen 1 tot en met 4 onder haar hoede heeft. In eerdere jaren stond ze voor de kleuters van groep 1/2. De bevlogen juf groeide op in een klein dorp en wilde van jongs af aan al leerkracht worden. “Zorgen voor anderen zit in mijn DNA. Het was dan ook logisch....

meer lezen

'Op Daltonschool Oegstgeest voel ik mij heel erg welkom. Iedereen mag er zijn wie hij of zij is, en ieder persoon wordt gezien, zowel leerling als leerkracht.'

Gerry Reeuwijk
Leerkracht groep 1/2b

Gerry groeide op in Hillegom en twijfelde als kind of ze juf of jockey wilde worden. “Het leek mij te gek om de hele dag met paarden bezig te zijn.” Uiteindelijk is ze op haar veertigste alsnog de pabo gaan doen om haar andere jeugddroom, juf worden, waar te maken.
“Het mooie aan daltononderwijs vind ik dat het zich richt op de ontwikkelingsmogelijkheden van het individuele kind met behulp van de vijf kernwaarden....

meer lezen